Onderwijsportaal

SOMtoday

SOMtoday is het portal waar leerlingen en ouders in kunnen loggen om cijfers en absenties te kunnen raadplegen.

Inloggen

Inloggen met: leerlingnummer en zelfgekozen wachtwoord.

Wachtwoord vergeten

N.B. Ouders kunnen hiervoor een eigen inlogcode aanvragen via Inlogcode aanvragen.

It’s Learning

It’s Learning is een digitale leeromgeving die binnen Marianum wordt toegepast. In dit programma wordt (digitaal) lesmateriaal aangeboden, huiswerk opgegeven en bijvoorbeeld toetsen afgenomen. Verder is hier voor sommige vakken ook het weekoverzicht te vinden.

Elke leerling krijgt hiervoor een inlogcode. Aan ouders wordt deze niet automatisch verstrekt. Wilt u echter meekijken in It’s Learning dan dient u hiervoor de inloggegevens van uw zoon of dochter te gebruiken.

Inloggen

Inloggen met leerlingnummer en zelfgekozen wachtwoord.

Wachtwoord vergeten