Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Over Marianum

Al sinds 1948 is Scholengemeenschap Marianum voor vele generaties jongeren uit onze omgeving een brandpunt van ontmoeting, de school waar zij worden voorbereid op een goede toekomst met een passend diploma.

Marianum is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo waar we alle leerlingen hun specifieke eigen plek kunnen bieden. Marianum heeft een vestiging in Groenlo en een vestiging in Lichtenvoorde, samen bezocht door ca. 1500 leerlingen. Op beide vestigingen kennen we een brede instroom voor alle leerlingen uit groep 8, met uitzondering van gymnasiumleerlingen die meteen in Groenlo het onderwijs volgen.

Na het tweede leerjaar vervolgen alle vmbo-leerlingen hun opleiding in Lichtenvoorde en alle havo- en vwo-leerlingen in Groenlo. Voor zowel vmbo als havo en vwo beschikken we over heldere en eenduidige onderwijskundige profielen vanaf de start tot aan het examen.

Wij besteden veel zorg aan goede leerlingbegeleiding. De mentor speelt hierin een centrale rol, hij/zij is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt.

De samenleving verlangt nu een andere kennis van de burgers dan pakweg twintig jaar geleden. Er is tegenwoordig behoefte aan mensen die flexibel zijn, aan mensen die zich snel aan steeds wisselende omstandigheden kunnen aanpassen. Dit vereist dat leerlingen:

  • kunnen samenwerken;
  • hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
  • kunnen omgaan met allerlei informatiebronnen (waaronder internet) en
  • zichzelf kennis kunnen bijbrengen.

Deze eigenschappen proberen we onze leerlingen bij te brengen door onze veranderde manier van werken. De veranderingen in het onderwijs en in de samenleving vertonen een sterke samenhang die we terugzien in drie kenmerken van het gehele voortgezet onderwijs.

  • het onderwijsprogramma richt zich op een brede ontwikkeling van elke leerling,
  • het streven naar een zo actief en zelfstandig mogelijk lerende leerling,
  • het rekening houden met verschillen tussen leerlingen.

We zullen ouders en leerlingen op gezette tijden via de nieuwsbrief, mail en website informeren over nieuwe ontwikkelingen en het laatste nieuws dat voor hen van belang is. In bijzondere situaties blijven we ook per gewone post met u communiceren, maar het digitale verkeer zal de boventoon voeren.

Marianum hecht aan een open en veilige cultuur waarin leerlingen, ouders en medewerkers ruimte hebben om mee te denken en invloed op het beleid hebben.

We hebben een medezeggenschapsraad en een leerlingenraad.

Voor ons is het van belang dat leerlingen een fijne schooltijd hebben, waar ze later met plezier aan terug denken. Naast onderwijs organiseren wij daarom ook veel activiteiten op het gebied van sport en cultuur, soms als aanvulling op het lesprogramma en soms als leuke boeiende extra activiteit. Denk daarbij aan excursies, sportevenementen, uitwisseling, schoolfeesten en acties voor goede doelen. Te veel om ze hier allemaal op te noemen.

In deze schoolgids beschrijft Marianum in hoofdlijnen de belangrijke zaken die te maken hebben met de organisatie van de school alsmede de afspraken die we hebben vastgelegd.

Voor opmerkingen of vragen kunt u bij ons terecht via 0544 477070 of info@marianum.nl.

Namens de schoolleiding,

G. Burema, rector