Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Scholen op de Kaart

De website www.scholenopdekaart.nl toont alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld in één systeem. Op deze website kunt u informatie vinden over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen en met name voor groep 8 leerlingen en hun ouders van belang zijn. Het gaat dan om de indicatoren zoals het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs.

De gegevens worden vergeleken met een landelijk gemiddelde. Ook is het mogelijk om de onderwijsresultaten met elkaar te vergelijken. De informatie op Scholenopdekaart.nl is afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Belanghebbenden den van de school – zoals leerlingen, ouders, basisscholen, de gemeente en samenwerkingspartners – kunnen online zien hoe de school presteert.

Hieronder vindt u de links naar Scholenopdekaart.nl voor beide locaties.

Groenlo

Lichtenvoorde