Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Lessentabel mavo-gt (bovenbouw)

Hieronder staat de lessentabel (les van 50 minuten) van leerjaar 3 en 4 mavo-gt.
Vak Leerjaar 3Leerjaar 4
Nederlands33
Engels33
Duits23
Wiskunde33
Economie23
Natuur-scheikunde 123
Natuur-scheikunde 223
Biologie3 (tijdvak 1)
2 (tijdvak 2)
3
Maatschappijleer 111
Geschiedenis23
Aardrijkskunde23
Bewegingsonderwijs22
LOB20
CKV-muziek22
CKV- beeldende vorming22
Totaal33 (tijdvak 1)
32 (tijdvak 2)
37

Hieronder staan de uren die ingezet worden voor de verschillende profielen. Een les duurt 50 minuten.

BWI44
E&O44
PIE44
Z&W44