Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Informatieavonden

Wij organiseren jaarlijks de volgende bijeenkomsten met de ouders:

  • informatieavonden over de leerjaren,
  • voorlichtingsavonden van decanen en teamleiders over keuzes van leertrajecten, vakkenpakketten en vervolgopleidingen,
  • voorlichtingsavonden over bijzondere activiteiten zoals buitenlandse reizen,
  • thema-avonden voor ouders.

Natuurlijk kunnen de ouders, los van deze georganiseerde avonden, afspraken maken met docenten, mentoren, decanen of teamleiders.