Overige (schriftelijke) informatie

Aan het begin van elk schooljaar verstrekt Marianum een praktische informatiegids.

Klik Marianum-infofolder_1718-HR om de praktische informatiegids te bekijken.

praktische_info_gids

PTA
Leerlingen vinden het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) op It’s Learning.