Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Onderwijstijd

Sinds augustus 2015 hebben middelbare scholen meer ruimte om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. De nieuwe norm is niet meer per leerjaar, maar geldt voor de hele opleiding.

Urennorm per opleiding

Vanaf schooljaar 2015-2016 is er in het voortgezet onderwijs geen urennorm per leerjaar en per leerling meer. De urennorm is vervangen door een urennorm per opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:

  • 3700 uur voor het vmbo;
  • 4700 uur voor de havo;
  • 5700 uur voor het vwo.

Van onderwijstijd is sprake als:

– Het gaat om begeleid onderwijs (niet noodzakelijkerwijs begeleid door een docent);
– Het deel uitmaakt van het voor alle leerlingen verplichte onderwijsprogramma;
– Het wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onderwijsmedewerkers.