Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Resultaten

Resultaten zijn afhankelijk van de inzet en het inzicht van leerlingen, maar zeker ook van de inzet en het beleid van de school en de professionaliteit van de docenten. Daarom maakt de school elk jaar een scholingsplan ter bevordering van de deskundigheid van de leerlingen.

Met deskundige docenten alleen is een school er nog niet. Docenten moeten kunnen werken in een stimulerende omgeving met goede hulpmiddelen. Daarom heeft Marianum de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de gebouwen en voorzieningen. Dit heeft ertoe geleid dat locaties beschikken over een goed ingerichte aula, een prima mediatheek, professioneel ingerichte praktijklokalen en goede internetaansluitingen.

Al deze inspanningen van de school (en van de leerlingen!) dragen bij aan het behalen van goede resultaten. Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de prestaties van alle scholen in beeld. De gegevens zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl