Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Contact

We hechten aan een goede bereikbaarheid van de school. Gedurende schooltijden kunt u het beste gebruik maken van het algemene telefoonnummer 0544 477070 of van e-mail info@marianum.nl. Voor dringende zaken buiten schooltijden kunt u de mentor bereiken (contactgegevens worden aan het begin van het schooljaar per mentor uitgereikt).

Contact met teamleiders 
De teamleiders zijn bij voorkeur per e-mail bereikbaar. We verzoeken u alleen in dringende gevallen telefonisch contact met hen op te nemen.