Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Vwo (atheneum en gymnasium)

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt 6 jaar. Binnen het vwo zijn twee stromingen: het atheneum en het gymnasium. Het vwo leidt op voor een verdere studie aan een universiteit. Een leerling kan met vwo uiteraard ook een hbo-opleiding volgen.

In het derde jaar van het vwo wordt de leerlingen voorbereid op de keuze van “profielen” in de tweede fase. Een “profiel” is een door de overheid vastgestelde reeks vakken. Naast een profieldeel volgen alle leerlingen een aantal gemeenschappelijke vakken en kan er een extra examenvak gekozen worden uit de zogenaamde vrije ruimte.

Profielen

  • Cultuur en Maatschappij (CM),
  • Economie en Maatschappij (EM),
  • Natuur en Gezondheid (NG),
  • Natuur en Techniek (NT)

Verschil gymnasium en atheneum
Marianum biedt op de locatie Groenlo leerlingen de mogelijkheid een gymnasiumopleiding te volgen. Deze zesjarige opleiding verschilt op een aantal punten van het atheneum:

  • Gymnasiumonderwijs is onderwijs ‘zonder plafond’: het eindexamen is niet meer dan een minimumeis;
  • Gymnasiumonderwijs omvat de vakken Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming (KCV);
  • Het vak Engels wordt gegeven aan de hand van Cambridge Engels, dat opleidt tot internationaal erkende certificering;
  • Gymnasiumonderwijs wordt vormgegeven vanuit thinking skills, een set denkvaardigheden die het denken van leerlingen versterkt en verbreedt;
  • Gymnasiumonderwijs richt zich expliciet op het vermogen tot (zelf)kritisch denken;
  • Gymnasiumonderwijs werkt met een zo hoog mogelijk kennisniveau en complexe vraagstukken.

In de onderbouw is het gymnasium alleen te volgen op onze locatie in Groenlo.