Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Burgerschapsvorming en sociale integratie

Burgerschapsvorming is niet opgezet als vak, maar als algemene (wettelijke) taak voor de school.

Marianum bevordert sociale integratie en actief burgerschap door het onderwijs te organiseren zodanig dat sociale integratie optimaal bevorderd wordt binnen de school. Leerlingen worden in de vakken toegerust met kennis en vaardigheden om als actief en betrokken burger te kunnen participeren in onze samenleving. En leerlingen doen ervaringen op waarin ze kennis maken met verschillend culturen, waarden en normenpatronen, zodat ze zich bewust worden van hun eigen culturele wortels en in staat zijn zich te verplaatsen in die van anderen in onze samenleving en daarbuiten.

Scholen moeten aantonen dat ze actief burgerschap en sociale integratie bevorderen door leerlingen te laten kennis maken met en te leren over de diversiteit in de samenleving. De school is georganiseerd om optimale sociale integratie te bevorderen door te werken met onderwijsteams met de profielen vmbo en havo/vwo, waarbinnen zich betekenisvolle relaties ontwikkelen tussen leerlingen onderling, leerlingen en hun begeleiders en tussen begeleiders en ouders. Binnen de profielen werken leerlingen in gezamenlijkheid, in gemengde samenstelling qua aanleg en interesse. Zo leren leerlingen en begeleiders om te gaan met verschillen en deze ook te respecteren.

In het onderwijsprogramma is ruimschoots aandacht voor de thematiek van actief burgerschap en sociale integratie. Thema’s als levensbeschouwelijke stromingen, culturele diversiteit, vooroordelen en discriminatie, ethiek, internationalisering en globalisering komen (onder andere) aan de orde in de lessen geschiedenis, levensbeschouwelijke vorming, maatschappijleer, persoonlijk loopbaanoriëntatie en 3xO (Onderzoeken, Ontwerpen, Ondernemen), maar kunnen ook door de mentor met leerlingen worden besproken.