Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Schoolveiligheid

Marianum zet zich in voor een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Alleen dan komen leerlingen tot optimale leerprestaties en kunnen medewerkers hun werk goed doen.

Marianum heeft een veiligheidsplan waarin wordt beschreven hoe Marianum vanuit het perspectief ‘veilige leer- en werkomgeving’ is georganiseerd en welke regels en afspraken hierover zijn gemaakt. Om een veilige school te waarborgen, is het van belang om afspraken vast te leggen en ze ook na te leven met elkaar.