Schoolveiligheid

Marianum zet zich in voor een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Alleen dan komen leerlingen tot optimale leerprestaties en kunnen medewerkers hun werk goed doen.

Convenant Veilig Marianum In het Convenant Veilig Marianum, wordt beschreven hoe Marianum vanuit het perspectief “veilige leer- en werkomgeving” georganiseerd is en welke regels en afspraken hierover gemaakt zijn. Om een veilige school te waarborgen is het van belang om afspraken vast te leggen en ze ook na te leven met elkaar.

Voor meer informatie zie Veiligheidsplan