Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Samenwerking met basisscholen, Tech4life

Sinds een aantal jaren zijn basisscholen door het ministerie van OC&W verplicht om aandacht te besteden aan Wetenschap en Techniek, op basis van een aantal kerndoelen. Voor basisscholen is het niet eenvoudig om hieraan invulling te geven, omdat kennis vaak onvoldoende toereikend is en de affiniteit met techniek niet bij elke basisschooldocent aanwezig is.

Landelijk zijn basisscholen uitgedaagd om dit nieuwe kennisterrein te ontwikkelen middels het programma VTB met daaraan gekoppelde subsidie. Slechts een beperkt aantal scholen heeft deze subsidie uiteindelijk toegekend gekregen en veel basisscholen hebben behoefte aan ondersteuning.

Ook het bedrijfsleven vindt dat meer jongeren een technische beroepsopleiding zouden moeten volgen om voldoende vakmanschap behouden te laten blijven. Vandaar dat het bedrijfsleven zich zowel landelijk als regionaal wil inspannen om leerlingen tijdens hun basisschoolperiode kennis te laten maken met het vak techniek.

Landelijk heeft dit onder andere geleid tot het genoemde programma VTB. Regionaal heeft de Industriële Kring Groenlo/Lichtenvoorde zich al enige jaren geleden uitgesproken voor het realiseren van een technieklokaal voor het basisonderwijs.

Het technieklokaal in Lichtenvoorde is een initiatief van vier partijen in de gemeente Oost Gelre, te weten het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente. Deze vier partijen hebben zich gezamenlijk ingezet om te komen tot één goed geëquipeerd technieklokaal voor het basisonderwijs, zowel inhoudelijk als financieel. In Oost Gelre zijn dit de basisscholen in de gemeente Oost Gelre, Marianum, de Industriële Kring Groenlo/Lichtenvoorde (IKGL) en de gemeente Oost Gelre. Het lokaal is gevestigd in Marianum op de locatie Lichtenvoorde.

Contactpersoon bij Marianum: Bert Schutten, teambegeleider onderbouw Lichtenvoorde, e-mail: b.schutten@marianum.nl