Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Voor leerlingen

De samenleving verlangt nu een andere kennis van de burgers dan pakweg twintig jaar geleden. Er is tegenwoordig behoefte aan mensen die flexibel zijn, aan mensen die zich snel aan steeds wisselende omstandigheden kunnen aanpassen. Dit vereist dat leerlingen:

•    kunnen samenwerken,
•    hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden,
•    kunnen omgaan met allerlei informatiebronnen (waaronder Internet) en
•    zichzelf kennis kunnen bijbrengen.

lab_jongens_meiden

Deze eigenschappen proberen we onze leerlingen bij te brengen door onze veranderende manier van werken. De veranderingen in het onderwijs en in de samenleving vertonen een sterke samenhang die we terugzien in drie kenmerken van het gehele voortgezet onderwijs:

•    het onderwijsprogramma richt zich op een brede ontwikkeling van elke leerling,
•    het willen bereiken, dat leerlingen actief en zo zelfstandig mogelijk leren en
•    het onderwijs houdt rekening met verschillen tussen leerlingen.