Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

GSA-Netwerk voor leerlingen

Vanaf december 2019 is er bij Marianum een zogenaamd GSA Netwerk in Groenlo. en Lichtenvoorde. Leerlingen uit de bovenbouw hebben hier een actieve rol in. GSA is een groep van leerlingen (gesteund door een docent) die vinden dat iedereen op hun school de vrijheid moet hebben om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Wil jij hier ook lid van worden of wil je meer weten? Kijk dan op het Instagramaccount van het GSA Netwerk van Marianum of stuur een mail naar gsa@marianum.nl.

Activiteiten 
Als je bij het GSA Netwerk betrokken bent, dan organiseren we, onder begeleiding van een docent van Marianum en gesteund door de schoolleiding, verschillende leuke en interessante activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan Paarse Vrijdag, het thee-uurtje in De Huiskamers van Marianum en het geven van informatie tijdens het Open Huis.

Achtergrondinformatie
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat onder andere leerlingen die vallen onder de benaming LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen), zich minder veilig voelen op school en dat heeft gevolgen voor hun welbevinden. Het GSA wil dit op een positieve manier onder de aandacht brengen, een veilige plek zijn, informatie geven, verwijzen en met name normaliseren van het thema. Het gaat bij de GSA om gelijkwaardigheid en acceptatie. Je hoeft dus ook niet gay te zijn om hier bij te horen.