Presentaties

Onderbouw Groenlo

Informatieavond voorlichting leerjaar 2/3 d.d. 22 januari 2018

Leerjaar 2/3-vmbo

Informatieavond voorlichting leerjaar 2/3 d.d. 5 februari 2020 BK

Informatieavond voorlichting leerjaar 2/3 d.d. 5 februari 2020 MAVO-G en MAVO-T

Leerjaar 3-havo/vwo

Presentatie ouderavond profielkeuze 3 havo en vwo d.d. 28 januari 2020

Profielen en sectoren havo

Profielen en sectoren atheneum

Profielen en sectoren gymnasium

Leerjaar 3-vmbo

Informatieavond leerjaar 3 gemengde en theoretische leerweg september 2019

Informatieavond leerjaar 3 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg september 2019

Leerjaar 4 vmbo

Informatieavond VMBO4 basis en kaderberoepsgerichte leerweg – september 2019 – algemeen

Informatieavond VMBO4 gemengde en theoretische leerweg – september 2019 – algemeen

Presentatie Barcelona

Kiezen – kijken in kansen – BBL/KBL – oktober 2018

Kiezen – kijken in kansen – Mavo-g en Mavo-t oktober 2018

Bovenbouw havo/vwo, leerjaar 4, 5 en 6

Informatieavond HAVO 4 / VWO 4 2019

Eindexamenkandidaten hebben voor de kerstvakantie een presentatie gekregen van Nicky Konings en Mandy Stokkers over de slaag-/zakregeling en over het vervolgonderwijs. Wat moet je doen als je geslaagd bent? Wat moet je doen als je gezakt bent? Moet ik mijn studiefinanciering regelen? Hoe moet ik mij inschrijven voor een studie? Hebben leerlingen aanvullende vragen kun zij altijd terecht bij Nicky Konings of Mandy Stokkers. En via deze link is de informatie van de avond nog een te bekijken: Informatieavond HAVO 5 / VWO 6 examenklas 2019-2020