Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

In het profiel Bouwen, Wonen & Interieur maak je kennis met alle onderdelen van het bouwproces: van ontwerp tot product van fundering tot dak. In het beroepsgerichte profielvak leer je basisvaardigheden en de basiskennis van timmeren, metselen, schilderen en ontwerpen. Je wordt nog geen volleerd metselaar of timmerman. Wel ontdek je of je dit profiel leuk vindt en of je er mee verder wilt in de keuzevakken.

In die keuzevakken kun je je verdiepen in één onderdeel, bijvoorbeeld metselen, maar je kunt ook kennismaken met meubel maken (fijne houtbewerking) of interieur ontwerp en design.

Profielmodules
Bij het profiel BWI volg je in de bovenbouw 4 profielmodules. Dit is ook de examenstof voor je centraal schriftelijk en praktisch examen in leerjaar 4. De profielmodules voor BWI heten:

  • Hout- en Meubelverbindingen
  • Design en Decoratie
  • Bouwprocesvoorbereiding
  • Bouwen vanaf de Fundering

Keuzevakken
De lessen voor de profielmodules volg je op school. Daarnaast kies je in de bovenbouw 4 keuzevakken. Twee in leerjaar 3 en twee in leerjaar 4. Per leerjaar mag je,  wanneer je dit wilt, ook één van de keuzevakken, buiten je eigen profiel kiezen. Voor de keuzevakken ga je één dag per week op stage (buitenschools leren) bij een bedrijf of instelling in de regio. Daarnaast heb je voor het keuzevak nog een halve dag les op school.

Als je het profiel BWI kiest, moet je in elk geval ook examen doen in wiskunde en natuurkunde (nask1). Voor een overzicht van alle vakken, kijk in de lessentabel. En voor een overzicht van keuzevakken, kijk dan in de vmbo-atlas.

DSC_0569-6