Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Zorg & Welzijn (Z&W)

Wil je later een beroep gaan uitoefenen waarin je klaar wilt staan en zorgt voor een ander? Dan kies je voor het profiel Zorg & Welzijn. Je moet natuurlijk wel graag met mensen om willen gaan. Een beetje geduld, goed kunnen luisteren en beschikken over veel doorzettingsvermogen komen ook goed van pas. Heb je dat nog niet zo erg, dan leren we je dat!

Met je diploma Zorg & Welzijn kun je straks een opleiding gaan volgen in de zorgsector, in het welzijnswerk, in de uiterlijke verzorging, in de horeca en facilitaire dienstverlening, in het toerisme, in de sport of in de laboratoriumtechniek.

Profielmodules
Bij het profiel Zorg & Welzijn volg je in de bovenbouw vier profielmodules. Dit is ook de examenstof voor je centraal schriftelijk en praktisch examen in leerjaar 4. De profielmodules voor Zorg & Welzijn heten:

  • Mens en Zorg
  • Mens en Omgeving
  • Mens en Gezondheid
  • Mens en Activiteit

Keuzevakken
De lessen voor de profielmodules volg je op school. Daarnaast kies je in de bovenbouw vier keuzevakken. Twee in leerjaar 3 en twee in leerjaar 4. Per leerjaar mag je, wanneer je dit wilt, ook één van de keuzevakken, buiten je eigen profiel kiezen. Voor de keuzevakken ga je één dag per week op stage (buitenschools leren) bij een bedrijf of instelling in de regio. Daarnaast heb je voor het keuzevak nog een halve dag les op school.

Kies je voor het profiel Z&W dan moet je in elk geval ook examen doen in biologie en in één van de volgende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis of wiskunde. Vanaf leerjaar 3 op het moment dat je keuzevakken gaat volgen, loop je één dag in de week stage.

Voor een overzicht van alle vakken, kijk dan in de lessentabel. En voor een overzicht van de profielmodules en de keuzevakken, kijk dan in de vmbo-atlas.

schoonheidsspecialiste) (Kopie)