Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en duurt 4 jaar. In het eerste en tweede leerjaar volgt de leerling alle vakken. Na het tweede leerjaar kiest een leerling een profiel.

Leerlingen van beroepsgerichte leerwegen kiezen een profiel met algemeen vormende vakken (AVO) en vullen dit aan met beroepsgerichte vakken. Zo krijgen zij een brede basis en meer ruimte om eigen talenten te ontplooien. Daarnaast werken wij samen met de mbo-scholen en het bedrijfsleven om samen de inhoud van het onderwijs vorm te geven en de leerlingen beter voor te bereiden op hun studiekeus en de regionale arbeidsmarkt.

Beroepsgerichte vakken sluiten beter aan op de regionale arbeidsmarkt en leerlingen krijgen meer ruimte om de vakken te kiezen die hun interesses en talenten prikkelen en uitdagen.

Profielen
De vmbo-leerlingen kiezen aan het eind van leerjaar 2 een profiel voor de bovenbouw.
Marianum biedt de volgende profielen aan:
Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Economie & Ondernemen (E&O)
Zorg & Welzijn (Z&W)
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

Hieronder vind je een animatie waarin je precies kunt zien hoe de profielkeuze in zijn werk gaat:

Downloads
vmbo-atlas