Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

In het profiel Bouwen, Wonen & Interieur maak je kennis met alle onderdelen van het bouwproces: van ontwerp tot product van fundering tot dak.

Beroepsgerichte vakken
In het beroepsgerichte profielvak leer je basisvaardigheden en de basiskennis van timmeren, metselen, schilderen en ontwerpen. Je wordt nog geen volleerd metselaar of timmerman. Wel ontdek je of je dit profiel leuk vindt en of je er mee verder wilt in de keuzevakken.

Keuzevakken
In die keuzevakken kun je je verdiepen in één onderdeel, bijvoorbeeld metselen, maar je kunt ook kennismaken met meubelmaken (fijne houtbewerking) of interieur ontwerp en design.

Twee profielmodules
Bij het profiel BWI volg je in de bovenbouw twee profielmodules. Dit is ook de examenstof voor je centraal schriftelijk en praktisch examen in leerjaar 4. De profielmodules voor BWI heten:

  • Design en Decoratie
  • Bouwprocesvoorbereiding

Daarnaast kies je in de bovenbouw 2 keuzevakken. Één in leerjaar 3 en één in leerjaar 4. Je mag wanneer je dit wilt, ook buiten je eigen profiel kiezen.

Als je het profiel BWI kiest, moet je in elk geval ook examen doen in wiskunde en natuurkunde (nask1). Voor een overzicht van alle vakken, kijk dan in de lessentabel. En voor een overzicht van de profielmodules en de keuzevakken, kijk dan in de vmbo-atlas.

DSC_0569-6