Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Produceren, Installeren & Energie (PIE)

In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen.

Aan de hand van tekeningen leer je hoe installaties en producten in elkaar zitten. Die tekeningen en producten moet je ook zelf maken: twee- en driedimensionaal (2D en 3D). Het kan dan gaan om een electriciteitsnetwerk, een waterleiding of badkamer of een vuurkorf uit metaal. Na een breed basisprogramma kun je je verdiepen in verschillende richtingen zoals de installatietechniek, de elektrotechniek en metaalbewerking, maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een breder programma.

Profielmodules
Bij het profiel PIE volg je in de bovenbouw 4 profielmodules. Dit is ook de examenstof voor je centraal schriftelijk en praktisch examen in leerjaar 4. De profielmodules voor PIE heten:

  • Ontwerpen en maken
  • Installeren en Monteren
  • Bewerken en Verbinden van materialen
  • Besturen en Automatiseren

Keuzevakken
De lessen voor de profielmodules volg je op school. Daarnaast kies je in de bovenbouw 4 keuzevakken. Twee in leerjaar 3 en twee in leerjaar 4. Per leerjaar mag je, wanneer je dit wilt, ook één van de keuzevakken, buiten je eigen profiel kiezen. Voor de keuzevakken ga je één dag per week op stage (buitenschools leren) bij een bedrijf of instelling in de regio. Daarnaast heb je voor het keuzevak nog een halve dag les op school.

Als je het profiel PIE volgt, moet je in elk geval ook examen doen in wiskunde en natuurkunde (nask 1). Voor een overzicht van alle vakken, kijk dan in de lessentabel. En voor een overzicht van de profielmodules en de keuzevakken, kijk dan in de vmbo-atlas.

DSC_0558-6