Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Meedenken en meepraten

We vinden het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij de organisatie van het onderwijs. Door te luisteren naar alle betrokkenen kan de school het onderwijs, de organisatie en de leeromgeving verder verbeteren. Zo werken we samen aan een goed en prettig leerklimaat voor de leerlingen.

Ouders en leerlingen kunnen meepraten in de Medezeggenschapsraad en leerlingen in de Leerlingenraad.