Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op school. Ze maken zich sterk voor de belangen van de leerling en houden zich bezig met diverse onderwerpen. Ze komen maandelijks bij elkaar en praten dan over diverse thema’s. Ook zijn ze actief betrokken bij activiteiten binnen de school en werken ze aan een pestvrij schoolklimaat.

Doelstellingen en taken van de leerlingenraad

De leerlingenraad streeft naar een prettig en pestvrij werkklimaat op school. Ze houden zich bezig met alles wat leerlingen aangaat. Daarnaast hebben ze een aantal basispunten die ze samen met de directie, personeel, ouders en natuurlijk leerlingen willen bereiken al dan niet handhaven. Een aantal voorbeelden:

  • Het bevorderen van de buitenschoolse activiteiten;
  • Het controleren en verbeteren van het leerlingenstatuut;
  • Het werken aan een pestvrije omgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Aanmelden

De leerlingenraad is altijd op zoek naar actieve leerlingen die willen helpen bij het bereiken van deze punten. Aanmelden kan via de mail: leerlingenraad@marianum.nl.

Mocht je tegen iets aanlopen in de school en wil je van je laten horen kan dat natuurlijk altijd! Stuur een mailtje.