Veel gestelde vragen – coronavirus

Veel gestelde vragen

1. Mag ik naar school als ik contact heb gehad met iemand waarbij corona is vastgesteld?
Als je geen klachten hebt en het contact was niet met een huisgenoot, dan mag je gewoon naar school. Houd wel je gezondheid twee weken in de gaten. Krijg je klachten? Laat je dan testen. Was het contact met een huisgenoot? Bij besmetting van een huisgenoot blijven alle leden van dit huishouden 10 dagen in quarantaine, ook als je geen klachten hebt.

2. Ik twijfel of ik wel of niet naar school moet komen. Wat nu?
Als je klachten hebt en je weet niet zeker wat je moet doen, maak dan gebruik van deze beslisboom.

3. In ons gezin is corona vastgesteld. Wat nu?
Leerlingen uit een gezin waar een coronabesmetting is vastgesteld vragen wij thuis te blijven gedurende 10 dagen. De GGD geeft verdere instructies, die leidend zijn. Krijgt een leerling in de quarantaineperiode klachten, dan moet hij of zij zich laten testen en thuis blijven tot de uitslag van de test bekend is. Vervolgens geeft de GGD een advies. Dit advies hangt van diverse factoren af en kan per geval verschillen. De GGD kijkt onder andere naar de aard van de klachten, hoe lang de klachten zich al voordoen en wanneer iemand getest is. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD

4. Wat gebeurt er als een leerling of medewerker besmet is?
Bij een positieve uitslag zal de leerling of medewerker thuis moeten blijven om uit te zieken.

5. Aan wie communiceren wij bij een vastgestelde besmetting?
Als de GGD vaststelt dat een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus, stellen wij betrokkenen daarvan op de hoogte. Dat doen we via een e-mail aan alle direct betrokkenen, zoals ouders en leerlingen van de betreffende klas en medewerkers van de locatie. Alle andere personen ontvangen hierover géén aparte brief. De GGD zoekt contact met betrokkenen als zij denken dat dit nodig is. Van ons ontvangt u daarover geen bericht.

6. Hoe werkt ‘onderwijs op afstand’ bij Marianum voor leerlingen die op dit moment thuiszitten?
SOM is voor leerlingen de plek waar zij hun huiswerk kunnen vinden. Daar geeft de desbetreffende (vak)docent aan of er aanvullende informatie voor de les beschikbaar is (bv. een PowerPointpresentatie, live-instructie via Teams).

De leerling kan de instructie die in de les op school wordt gegeven live via Teams meekijken. Daarna wordt de verbinding verbroken en kan de leerling met het huiswerk aan de slag. Mocht de leerling vragen hebben, dan kan hij/zij contact opnemen met de (vak)docent teams (chat).

Als een docent vanuit huis online les geeft, doet hij/zij dit volgens rooster. De leerlingen volgen deze online les dan in een lokaal op school. Er wordt op dat moment gezorgd voor begeleiding/toezicht in de klas.

7. Gaan excursies en/of andere activiteiten waarbij externen betrokken zijn door?
Marianum is terughoudend in het organiseren van excursies en andere activiteiten waarbij externe partijen betrokken zijn. En als we een excursie organiseren, is dat een excursie op fietsafstand.

8. Wat is de laatste stand van zaken rondom ventilatiemogelijkheden en luchtkwaliteit in de school?
De afgelopen maanden heeft Stichting Carmelcollege, waar Marianum onderdeel van uitmaakt, het volgende gedaan aan ventilatie en luchtkwaliteit:

Vanaf juni zijn alle scholen aangepast gaan ventileren
Alle klimaatinstallaties staan zo lang mogelijk aan waardoor zoveel mogelijk verse buitenlucht naar binnen komt, en gebruikte binnenlucht naar buiten gaat. Airco’s, ventilatoren en recirculatiesystemen zijn uitgeschakeld en/of worden niet gebruikt. Deze mogen alleen gebruikt worden als er maar één persoon in een ruimte aanwezig is. Medewerkers luchten regelmatig de leslokalen.

In augustus en september: inventariseren van de ventilatiemogelijkheden en de luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit zegt niets over de risico’s op verspreiding van het Coronavirus. Dat hangt vooral samen met ons eigen gedrag. Goede ventilatie kan wel meehelpen om de risico’s te verminderen. Daarom heeft Stichting Carmelcollege de ventilatiemogelijkheden en de luchtkwaliteit in kaart gebracht.

Vanaf oktober: onderzoeken en meten
Stichting Carmelcollege hangt de komende tijd CO2-meters op, die continu de luchtkwaliteit meten. De meetresultaten worden automatisch geregistreerd. Om het onderzoek te kunnen doen, moeten we vastleggen welke normen we gaan gebruiken. De GGD heeft hiervoor kaders opgesteld, die we gaan gebruiken. Als de resultaten voldoende zijn, dan is er geen verdere actie nodig. Als er (te) veel CO2 is, gaan we kijken naar de beste mogelijkheden voor die ruimte.

Vragen
Voor vragen over maatregelen en/of afspraken op onze school kunt u een e-mail sturen naar info@marianum.nl