Coronavirus – update

Op deze pagina vind je de belangrijkste maatregelen die gelden bij Marianum vanaf het nieuwe schooljaar. Als hierin iets verandert, wordt dat als eerste op deze pagina bekendgemaakt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten. Ook vind je hier belangrijke algemene informatie over het coronavirus.

Vragen over het coronavirus, quarantaine of de coronatest?
Voor antwoorden op vragen over het coronavirus (COVID-19), quarantaine en de coronatest verwijzen wij door naar de websites van het RIVM en de GGD:

Algemene informatie over het coronavirus

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Informatie over de coronatest

Link naar online coronatest

Regels voor het voortgezet onderwijs
Met ingang van 1 juli is de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare scholen losgelaten. Wel geldt nog steeds de 1,5 meter afstandsregel tussen leerling en medewerkers en medewerkers onderling. Scholen moeten zich houden aan de volgende regels:

  • Strikte hygiënemaatregelen van het RIVM
  • Besmettingsgevallen melden bij de GGD
  • Het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden
  • Goede check of kinderen coronagerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven

Veiligheid en gezondheid voorop
Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden de aanwijzingen van het RIVM. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Een leerling met klachten vragen wij thuis te blijven en zich te laten testen. De GGD brengt vervolgens een advies uit. Aan de hand van dit advies kan een leerling wel of niet terug naar school. Als u vanwege gezondheidsklachten twijfelt of uw kind naar school kan gaan, respecteren wij dat. Neem dan telefonisch contact op ons algemene telefoonnummer: 0544 477070.

Quarantaine en advies GGD
Soms lijkt het alsof het advies voor quarantaine van de GGD anders is dan de 10 dagen thuisblijven die wij hanteren. Dat komt doordat de GGD onder andere kijkt naar de situatie van de geteste persoon, de aard van de klachten, wanneer er getest is. Dat kan per persoon verschillen. In alle gevallen gaat het advies van de GGD voor. Wij moeten wel op de hoogte zijn dat een leerling in quarantaine zit. Dit kunt u telefonisch melden bij de receptie van school. Afwezigheid door quarantaine wordt dit niet als verzuim gemeld.

Veel gestelde vragen

1. Mag ik naar school als ik contact heb gehad met iemand waarbij corona is vastgesteld?
Als je geen klachten hebt en het contact was niet met een huisgenoot, dan mag je gewoon naar school. Houd wel je gezondheid twee weken in de gaten. Krijg je klachten? Laat je dan testen. Was het contact met een huisgenoot? Bij besmetting van een huisgenoot blijven alle leden van dit huishouden 10 dagen in quarantaine, ook als je geen klachten hebt.

Was er nauw contact met de persoon waarbij corona is vastgesteld?
Dan neemt de GGD contact op voor een bron- en contactonderzoek. De GGD vertelt je dan wat je precies moet doen. Belt de GGD je niet én heb je geen gezondheidsklachten? Dan kun je er vanuit gaan dat je gewoon naar school mag. Nauwe contacten zijn huisgenoten en mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode. Nauwe contacten zijn ook mensen met wie de besmette persoon kort intensief lichamelijk contact heeft gehad. Bijvoorbeeld door zoenen of dichtbij niezen of hoesten.

De richtlijnen van het RIVM blijven gelden:

  • Blijf thuis bij klachten
  • Laat je testen
  • Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is

2. In ons gezin is corona vastgesteld. Wat nu?
Leerlingen uit een gezin waar een coronabesmetting is vastgesteld vragen wij thuis te blijven gedurende 10 dagen. De GGD geeft verdere instructies, die leidend zijn. Krijgt een leerling in de quarantaineperiode klachten, dan moet hij of zij zich laten testen en thuis blijven tot de uitslag van de test bekend is. Vervolgens geeft de GGD een advies. Dit advies hangt van diverse factoren af en kan per geval verschillen. De GGD kijkt onder andere naar de aard van de klachten, hoe lang de klachten zich al voordoen en wanneer iemand getest is. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD

3. Wat gebeurt er als een leerling of medewerker besmet is?
Bij een positieve uitslag zal de leerling of medewerker thuis moeten blijven om uit te zieken. De GGD zal vervolgens een bron-en contactonderzoek houden. Als het noodzakelijk is, zal uw zoon of dochter door de GGD benaderd worden voor dit onderzoek. Horen zij niets én zijn er geen gezondheidsklachten, dan kunnen zij gewoon naar school blijven gaan.

4. Aan wie communiceren wij bij een vastgestelde besmetting?
Als de GGD vaststelt dat een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus, stellen wij betrokkenen daarvan op de hoogte. Dat doen we via een e-mail aan alle direct betrokkenen, zoals ouders en leerlingen van de betreffende klas en medewerkers van de locatie. Alle andere personen ontvangen hierover géén aparte brief. De GGD zoekt contact met betrokkenen voor bron- en contactonderzoek als zij denken dat dit nodig is. Van ons ontvangt u daarover geen bericht.

5. Hoe werkt onderwijs op afstand bij Marianum voor leerlingen die op dit moment thuiszitten ?
SOM is voor leerlingen de plek waar zij hun huiswerk kunnen vinden. In SOM geeft de desbetreffende (vak)docent aan of er aanvullende informatie voor de les beschikbaar is (bv. een PowerPointpresentatie, live-instructie via Teams).

De leerling kan de instructie die in de les op school wordt gegeven live via Teams meekijken. Daarna wordt de verbinding verbroken en kan de leerling met het huiswerk aan de slag. Mocht de leerling vragen hebben, dan kan hij/zij contact opnemen met de (vak)docent teams (chat).

Als een docent vanuit huis online les geeft, doet hij/zij dit volgens rooster. De leerlingen volgen deze online les dan in een lokaal op school. Er wordt op dat moment gezorgd voor begeleiding/toezicht in de klas.

6. Gaan de excursies en/of andere activiteiten waarbij externen betrokken zijn door bij Marianum?
Marianum is terughoudend in het organiseren van excursies en andere activiteiten waarbij externe partijen betrokken zijn. En als we een excursie organiseren, is dat een excursie op fietsafstand.

Vragen
Voor vragen over maatregelen en/of afspraken op onze school kunt u een e-mail sturen naar communicatie@marianum.nl