Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Laatste nieuws

Update november 2022 – Informatie over mogelijke coronamaatregelen
De afgelopen twee schooljaren heeft Corona een grote invloed gehad op ons onderwijs. Gelukkig is het aantal besmettingen op dit moment laag en leidt dit tot weinig problemen. Om toch voorbereid te zijn op een nieuwe besmettingsgolf heeft de overheid een speciaal plan voor het onderwijs opgesteld waarbij in vier fases extra preventiemaatregelen worden ingesteld. Van lichte maatregelen zoals extra hygiëne maatregelen in fase één tot aan looproutes, mondkapjes en beperkte opening van de school in fase vier. Hieronder te zien in de afbeelding:

Op dit moment zit Marianum in fase één en ziet het er gelukkig niet naar uit dat er binnenkort een opschaling naar fase twee komt. Mocht hier verandering in komen of zijn er andere ontwikkelingen rondom corona, dan gelden de volgende afspraken bij Marianum:

  • Als er sprake is van overgaan op een volgende fase worden alle ouder(s) verzorger(s) daar tijdig per mail over geïnformeerd
  • We geven zoveel mogelijk fysiek les en stappen pas over op online onderwijs als dat echt niet anders kan;
  • Als een leerling thuis in quarantaine zit en wel onderwijs kan volgen, dan neemt de leerling zelf via Teams aan het begin van iedere les contact op met de docent die dan lesgeeft. Leerling en docent spreken vervolgens samen af dat er thuis voor school wordt gewerkt en op welke manier hier invulling aan wordt gegeven. Tegelijkertijd is het verstandig om een buddy te zoeken om even dagelijks door te nemen wat er gemist is en eventueel aantekeningen over te nemen.
  • Docenten die in quarantaine zitten maar in staat zijn les te geven zullen daar waar mogelijk online lessen aanbieden;
  • Mochten docenten langer dan twee weken afwezig zijn dan kan het zijn dat we andere vakdocenten inzetten om de lessen op te vangen. Hierdoor kunnen we lesuitval spreiden en achterstanden bij een enkele klas beperken.