Laatste nieuws

26 januari 
Op woensdag 26 januari jl. zijn er zevenentwintig nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om acht leerlingen uit de onderbouw in Groenlo, vier leerlingen uit de bovenbouw in Groenlo, elf leerlingen uit de onderbouw in Lichtenvoorde en vier leerlingen uit de bovenbouw in Lichtenvoorde. 

Aangepaste quarantaineregels
Tijdens de persconferentie van dinsdag 25 januari jl. heeft het kabinet besloten de quarantaineregels aan te passen. Ook voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Zij hoeven niet meer in quarantaine na contact met een positief geteste persoon als ze geen (milde) klachten hebben. 

NIET in quarantaine
Als een leerling in contact is geweest met een positief geteste persoon en zelf GEEN klachten heeft. De leerling moet dan wel op alle vijf de dagen na het contact een zelftest doen.

WEL in quarantaine
Als een leerling in contact is geweest met een positief geteste persoon en WEL (milde) klachten heeft. Een leerling kan hiervoor een zelftest gebruiken. Is de uitslag van een zelftest negatief? Dan kan een leerling naar school. Is de uitslag van een zelftest positief? Dan meldt een leerling dit op school, blijft thuis en maakt een testafspraak bij de GGD via 0800 – 1202 of op www.coronatest.nl. De leerling blijft thuis totdat de testuitslag bekend is, ook als de klachten eerder over zijn.  En twijfelt u over wel/niet in quarantaine? Doe dan hier de quarantainecheck.

25 januari
Op dinsdag 25 januari jl. zijn er drieëndertig nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om veertien leerlingen uit de onderbouw in Lichtenvoorde, zeven leerlingen uit de bovenbouw in Lichtenvoorde, acht leerlingen uit de onderbouw in Groenlo en vier leerlingen uit de bovenbouw in Groenlo. 

24 januari
Op maandag 24 januari jl. zijn er eenenzestig nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om zestien leerlingen uit de onderbouw in Groenlo, dertien leerlingen uit de bovenbouw in Groenlo, dertien leerlingen uit de onderbouw in Lichtenvoorde, achttien leerlingen uit de bovenbouw in Lichtenvoorde , een docent uit de bovenbouw in Groenlo en een docent uit de onderbouw in Lichtenvoorde. 

21 januari 
Op vrijdag 21 januari jl. zijn er dertien nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om twee leerlingen uit de onderbouw in Groenlo, vier leerlingen uit de onderbouw in Lichtenvoorde, drie leerlingen uit de bovenbouw in Lichtenvoorde en vier leerlingen uit de bovenbouw in Groenlo. 

20 januari 
Op donderdag 20 januari jl. zijn er zestien nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om vier leerlingen uit de bovenbouw in Lichtenvoorde, zes leerlingen uit de onderbouw in Lichtenvoorde, drie leerlingen uit de onderbouw in Groenlo en vier leerlingen uit de bovenbouw in Groenlo.

19 januari 
Op woensdag 19 januari jl. zijn er twaalf nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om drie leerlingen uit de bovenbouw in Lichtenvoorde, twee leerlingen uit de bovenbouw in Lichtenvoorde, een leerling in de onderbouw in Groenlo en zes leerlingen uit de bovenbouw in Groenlo. 

18 januari
Op dinsdag 18 januari jl. zijn er acht nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om twee leerlingen uit de onderbouw in Lichtenvoorde, drie leerlingen uit de bovenbouw in Lichtenvoorde, een leerling uit de onderbouw in Groenlo en twee leerlingen uit de bovenbouw in Groenlo. 

17 januari 2022
Op maandag 17 januari jl. zijn er 17 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om vijf leerlingen uit de bovenbouw in Lichtenvoorde, zeven leerlingen uit de bovenbouw in Groenlo en vijf leerlingen uit de onderbouw in Groenlo.  

Aangepast quarantainebeleid – 14 januari 2022
Op vrijdag 14 januari jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het quarantainebeleid per direct wordt versoepeld. Als je langer dan een week geleden een boostervaccinatie hebt gehad en je hebt geen klachten, dan hoef je niet in quarantaine als je nauw contact hebt gehad met een besmet persoon. Ook als je korter dan 8 weken geleden positief bent getest en hersteld bent hoef je niet meer in quarantaine. Voorwaarde is wel dat je geen klachten hebt die gerelateerd zijn aan corona.

Deze wijziging gaat per direct in. Omdat de GGD’en nog enige dagen nodig hebben om hun aanpak aan te passen, kan het zijn dat het advies van de regionale GGD de komende dagen anders is dan de actuele berichtgeving op de site van de Rijksoverheid. De VO-raad betreurt het dat hierdoor onnodig verwarring kan ontstaan.

14 januari 2022
Op vrijdag 14 januari jl. zijn er twee nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo en een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde. 

12 januari 2022 
Op woensdag 12 januari jl. zijn er vijf nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo en vier leerlingen uit de bovenbouw in Groenlo. 

Leerlingen weer naar school vanaf 10 januari 2022
Op maandag 3 januari jl. heeft het demissionaire kabinet bekend gemaakt dat de scholen voor het voorgezet onderwijs op maandag 10 januari 2022 weer open gaan. Voor Marianum betekent dit dat de lessen op deze dag beginnen vanaf het derde lesuur. Op school gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels:

 • Leerlingen en medewerkers met coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
 • Leerlingen en medewerkers dragen mondkapjes in de gang.
 • Voor alle leerlingen en alle medewerkers in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende testadvies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
 • Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school, er wordt goed geventileerd en vergaderingen zijn online.

Hier vind je de coronaregels die gelden vanaf 10 januari in het voorgezet onderwijs (opgesteld door de Rijksoverheid).

21 december 
Op dinsdag 21 december jl. zijn er twee nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo en een leerling uit de bovenbouw in Groenlo. 

20 december
Op maandag 20 december jl. zijn er twee nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Groenlo en om een leerling uit de bovenbouw in Lichtenvoorde. 

19 december  – Marianum beperkt open 
Marianum is de komende week (20 december tot en met 23 december) geopend voor opvang van leerlingen in een kwetsbare positie, of voor leerlingen van ouders in cruciale beroepen. 

Voor de geplande herkansingen van individuele (eind)examenleerlingen geldt dat de leerlingen in overleg naar school kunnen komen. Al deze afspraken zullen maandag, dinsdag of woensdag plaatsvinden. 

Voor alle andere leerlingen geldt dat er deze week geen onderwijsactiviteiten zijn, ook geen online onderwijs. Wel zal er een online mentoractiviteit plaatsvinden. 

De komende week bereidt Marianum zich voor op het inrichten van online onderwijs vanaf 10 januari 2022. Of dit ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden, weten we in de loop van de kerstvakantie.   

19 december
Op zondag 19 december jl. is er een nieuwe coronabesmetting bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo. 

13 en 14 december
Op maandag 13 december jl. is er een nieuwe coronabesmetting bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde. Op dinsdag 14 december jl. is er een nieuwe coronabesmetting bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo. 

Nieuwe beslisboom beschikbaar
Kijk hier voor de aangepaste beslisboom 

10 december

Op vrijdag 10 december jl. is er een nieuwe coronabesmetting bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo. 

7 december
Op dinsdag 7 december jl. is er een nieuwe coronabesmetting bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Groenlo.

6 december
Op maandag 6 december jl. is er een nieuwe coronabesmetting bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo.

3 december  
Vanaf vandaag is het voldoende om bij klachten die passen bij COVID-19 een zelftest te doen. Is de test positief, dan maken leerlingen en medewerkers een afspraak bij de GGD om de uitslag te laten bevestigen. Meer informatie staat op de website van de RIVM

30 november
Op dinsdag 30 november jl. zijn er vijf nieuwe besmettingen bijgekomen. Het gaat om drie leerlingen uit de onderbouw in Groenlo, een leerling uit de bovenbouw in Groenlo en een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde. 

29 november 
Op maandag 29 november jl. is er een nieuwe besmetting bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo.  

Mondkapje verplicht vanaf 29 november 
Vanaf maandag 29 november is het dragen van een mondkapje weer verplicht. Leerlingen en medewerkers dragen het mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.  Hieronder staan de andere coronamaatregelen nog een keer op een rij: 

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Medewerkers en leerlingen krijgen het advies om zichzelf twee keer per week te testen met een zelftest – een zelftest is gratis te verkrijgen op school. Zelftesten is niet verplicht.
 • Ouders/verzorgers mogen niet meer in school komen zonder afspraak
 • Medewerkers en leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD
 • Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.
 • Iedereen houdt zich aan de basisregels

25 november 
Op donderdag 25 november jl. is er een nieuwe coronabesmetting bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Lichtenvoorde.  

Strengere maatregelen kabinet – 24 november
Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar (alleen volwassenen) en is vanaf vandaag, 24 november, weer verplicht.

Online oudergesprekken
Daarnaast is er een dringend advies uitgebracht om ouders/verzorgers niet meer in de school te ontvangen, tenzij dit echt niet anders kan. Voor Marianum betekent dit dat alle oudergesprekken die vanaf nu gepland staan, alleen nog online plaatsvinden en dat wij bij hoge uitzondering ouders/verzorgers in school ontvangen.

Basismaatregelen en zelftesten
Naast het goed in acht nemen van de basismaatregelen, zoals handen wassen, geen handen schudden en bij klachten testen en thuisblijven, adviseren wij leerlingen om twee keer per week preventief een zelftest doen. Iedereen die dit doet, kan zelftesten ophalen bij de onderwijsassistent op school of bij de mentor. Zelftesten zijn altijd vrijwillig.

24 november 
Op woensdag 24 november jl. is er een nieuwe coronabesmetting bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo. 

23 november
Op dinsdag 23 november jl. is er een nieuwe coronabesmetting bijgekomen. Het gaat om een docent uit Groenlo. 

22 november 
Op maandag 22 november jl. zijn er drie nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde, een leerling in de bovenbouw in Lichtenvoorde en een leerling uit de bovenbouw in Groenlo. 

19 november 
Op vrijdag 19 november jl. is er een nieuwe coronabesmetting bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo. 

18 november – aangepaste quarantaineregels
Vanaf vrijdag 19 november 2021 zijn de quarantaineregels aangepast. Is er iemand in een gezin besmet met het coronavirus dan gaat iedereen in quarantaine. Ook de gezinsleden die gevaccineerd (beschermd) zijn. Hoe lang dit is, hangt af van de thuissituatie:

 • Kunnen de gezinsleden in een aparte ruimte verblijven – dus niet bij elkaar in één ruimte – dan is de duur van de quarantaine vijf dagen
 • Kunnen de gezinsleden niet apart van elkaar verblijven, dan is de duur van de quarantaine tien dagen. 

Kijk voor meer details over je persoonlijke situatie en isolatie op de website van het RIVM. 

15 november
Op maandag 15 november jl. zijn er drie coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde, een leerling uit de bovenbouw in Groenlo en een leerling uit de onderbouw in Groenlo. 

10 november
Op woensdag 10 november jl. zijn er vijf coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om twee leerlingen uit de onderbouw in Lichtenvoorde en drie medewerkers werkzaam op beide locaties. 

1 oktober
Vanaf zaterdag 25 september jl. zijn de coronamaatregelen versoepeld. Ook voor het voorgezet onderwijs. Er mag gelukkig steeds meer. Hieronder staan een aantal punten waar we de komende tijd rekening mee moeten houden op school: 

 • Leerlingen hoeven geen mondkapje meer op
 • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden van hun docent of andere medewerkers op school. Het blijft wel verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan is 1,5 meter de veilige afstand.
 • Voor leerlingen die nog niet immuun zijn, geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Zelftesten voor eigen gebruik zijn gratis verkrijgbaar op school. Zelftesten is niet verplicht.
 • Personen worden als immuun gezien als ze:
  • 14 dagen of langer geleden hun tweede prik hebben ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
  • 14 dagen of langer geleden één prik hebben ontvangen van één van deze vaccins en corona hebben gehad; of
  • 28 dagen of langer geleden hun Janssen-vaccinatie hebben ontvangen; of
  • minder dan zes maanden geleden corona hebben gehad.
 • Is de uitslag van een zelftest positief? Dan meldt een leerling dit op school, blijft thuis en laat zich opnieuw testen door de GGD. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan een test van de GGD.
 • Leerlingen die niet immuun zijn, gaan in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die is besmet met het coronavirus.
 • Een leerling in quarantaine, neemt zelf contact op met de desbetreffende docenten. Samen overleggen ze of er huiswerk is en of er online les gevolgd kan worden.
 • Leerlingen moeten zich nog steeds houden aan de RIVM maatregelen om verspreiding te voorkomen. Een actueel overzicht van de maatregelen is te vinden op de website RIVM.nl.
 • Leerlingen die klachten hebben die passen bij het coronavirus en die twijfelen of ze thuis moeten blijven kunnen de Corona beslisboom raadplegen.
 • Voor excursies en reizen naar binnen- en buitenland gelden aangepaste regels. Op het moment dat Marianum een excursie of reis organiseert, worden ouders en leerlingen tijdig geïnformeerd over de geldende maatregelen voor dat moment. Dit kan per reis of excursie verschillen.