Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Afwezig of ziek melden – hoe gaat dat?

Wanneer een leerling door ziekte of een andere geldige reden niet naar school kan komen, dient dit ‘s ochtends door de ouders doorgegeven te worden via SOMtoday. Dit kan zowel op de laptop, computer of via de app van SOMtoday (iOS en Android). Als het inloggen op de app niet lukt, dan is het mogelijk om nieuwe inloggegevens op te vragen.

Bijzonder verlof aanvragen
Het aanvragen van bijzonder verlof, kunnen ouders doen via een digitaal formulier dat hier te vinden is: https://marianum.nl/ouders/aanvraag-bijzonder-verlof/.

Beter melden – hoe gaat dat?
Als een leerling weer beter is, dan neemt de leerlingen het logboekje of briefje van thuis mee en geeft deze vervolgens aan de onderwijsassistent. De onderwijsassistent tekent af en meldt de leerling weer beter.

Afmelden via laptop/computer
Als ouders inloggen op SOMToday kunnen zij op het tabblad ‘Afwezigheid’ hun kind afwezig melden. Ze kiezen hierbij de afwezigheidsreden en geven aan welke dag(en) en tijdstip(pen) hun zoon of dochter afwezig is. Belangrijk is ook om hierbij de einddatum aan te geven. Ook kan er een opmerking geplaatst worden bij de melding. Plaats hier alleen wat als dit echt nodig is. Bij bijzonderheden over de afwezigheid/ziekmeldingen vragen wij ouders de mentor te mailen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut

Afmelden via app
Afmelden via de app op de telefoon, gaat via optie ‘meer’ en dan naar ‘Absent melden’. Mocht dit niet zichtbaar zijn voor de ouders, dan dienen zij eerst opnieuw uit- en in te loggen. Daarna is ‘Absent melden’ in de app zichtbaar. Ook hier kiezen ouders de afwezigheidsreden en geven zij aan welke dag(en) en tijdstip(pen) hun zoon of dochter afwezig is. Belangrijk is ook om hierbij de einddatum aan te geven. Ook kan er een opmerking geplaatst worden bij de melding. Plaats hier alleen wat als het echt nodig is. Bij bijzonderheden over de afwezigheid/ziekmeldingen vragen wij ouders de mentor te mailen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut

Let op: voor het gebruik van de mogelijkheid op de app (iOS en Android) dient gebruik gemaakt te worden van de laatste versie en de app. Eventueel updaten is dan nodig.

Ziekmelding gedurende de dag
Mocht een leerling gedurende de dag ziek worden en naar huis willen, dan meldt deze zich af bij de onderwijsassistent.

Ziekmelding tijdens toets of examens
Kan een leerling door ziekte niet deelnemen aan een toets die onderdeel is van het schoolexamen van het vmbo of havo/vwo, dan moet dit altijd vóór aanvang van de toets telefonisch gemeld worden bij de verantwoordelijke teamleider (via het centrale nummer 0544-477070 kunnen de teamleiders worden bereikt). Dit geldt ook voor afwezigheid tijdens een school- of centraal examen. Voor ongeoorloofde afwezigheid bij deze toetsen geldt de regeling die in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is beschreven.

Meer aanvullende informatie over ziekmelden of het aanvragen van bijzonder verlof is te vinden op deze pagina.

Afwezig of ziek melden – hoe gaat dat?