Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Tekstvakken ouders/verzorgers en leerlingen

Inleiding

Uw kind doet mee aan de afname van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). Deze afname is onderdeel van een driejarige proefperiode waarin de DTT is ontwikkeld. Dit jaar is het laatste jaar van de proefperiode. De DTT is voor het vmbo-kb t/m vwo dan ook volledig ontwikkeld en voor het vmbo-bb zijn we er bijna. Graag willen wij u meer informatie geven over de DTT.

Als school nemen wij deel aan deze toets omdat zowel de leraar als de leerling beter zicht krijgen op het leerproces. Wat zijn de sterke punten en wat zijn de aandachtspunten? Met dit inzicht kan het onderwijs beter afgestemd worden op de behoefte van leerlingen. We willen dit zogenaamde formatieve handelen in de school bevorderen door het inzetten van instrumenten zoals de DTT.

Over de DTT

De DTT is een digitale, diagnostische toets voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Leerlingen van alle leerniveaus (vmbo-bb/kb/gt, havo en vwo) maken de toets aan het eind van de onderbouw. De DTT is ook een adaptieve toets. Dit houdt in dat de vragen van de DTT zich aanpassen aan het antwoordgedrag van de leerling.

De DTT is een toets om van te leren; het gaat niet om zakken of slagen. Leerlingen hoeven zich geen zorgen te maken over een slecht resultaat. Je krijgt namelijk geen cijfer voor de DTT, maar een diagnose op maat met daarin sterke punten en aandachtspunten.

Leerlingen krijgen door de DTT meer inzicht in hun sterke en minder sterke punten. Hierdoor kunnen zij beter reflecteren op hun eigen leerproces. Docenten kunnen met behulp van de diagnose op maat heel precies bepalen waar extra begeleiding nodig is, en waar juist kansen liggen. Als ouders kunt u uw kind gericht ondersteunen, doordat u kunt zien waar voor de school mogelijkheden liggen om leergroei bij uw kind te bereiken.

Op de website van de Pilot DTT vindt u een animatievideo die in een paar minuten een duidelijk beeld geeft van hoe de toets in elkaar zit. Zie www.pilotdtt.nl.

Welke toets maakt uw kind?

Tussen 6 februari en 24 februari maakt uw zoon of dochter meerdere toetsen. Er zijn toetsen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. De DTT is een toets in ontwikkeling. Daarom is er naast de adaptieve DTT ook een pretest* in het vmbo-bb.

*Pretest DTT

De pretest in het vmbo-bb is nodig om nieuwe vragen te testen bij leerlingen. Dit zorgt ervoor dat ook de ontwikkeling van de DTT voor vmbo-bb afgerond kan worden. Na het maken van de pretest ontvangt uw kind geen diagnose. De school ontvangt wel een rapportage op schoolniveau.

Praktische zaken voor u als ouder/verzorger

Uw kind hoeft zich niet voor te bereiden op de toets.

Een toetsafname van de adaptieve DTT duurt 3 uur. Tussentijds kan gepauzeerd worden.

Uw kind ontvangt een rapportage met een individuele diagnose (dit geldt niet voor de pretest in het vmbo-bb).