Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Privacy AVG

Scholengemeenschap Marianum respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers) en maken daarvoor gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen waarin we data opslaan.

Tijdens de schoolperiode van een leerling worden vaak veel opnames gemaakt van leerlingen, hetzij voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, klassenfeestjes, video-opnamen/foto’s van leerlingen voor gebruik op websites/in foldermateriaal en voor onderwijsdoeleinden (opleiding van docenten), etc.

Aan de ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen vragen wij een schriftelijke verklaring of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken en gebruiken van foto’s en video-opnamen voor publicatie. Ouders/verzorgers, en bij meerderjarigheid de leerling, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij ouders/verzorgers en de meerderjarige leerling tussentijds aangeven hun toestemming tot gebruik/plaatsing in te trekken. Dit kunnen ze dan doorgeven via e-mailadres: administratie @marianum.nl.

Daarnaast zal zonder specifieke toestemming van de geportretteerde geen portret voor commerciële doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld reclamemateriaal van de school).

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school. De privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Carmelcollege.

De volledige tekst van de privacyverklaring is te vinden op de website van Stichting Carmelcollege.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de verwerking vastgesteld. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen.

De belangrijkste doelen van gegevensverwerking voor het onderwijs zijn: 

 1. De organisatie of het geven van onderwijs; 
  1. Het leren en begeleiden van leerlingen; 
  1. Het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 
  1. Het bekendmaken van informatie over de hierboven genoemde organisaties en leermiddelen; 
  1. Het bekendmaken van informatie over leerlingen (bijv. de eigen website); 
  1. Het bekendmaken van de activiteiten van de Stichting/de school op de eigen website;
  1. Het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen; 
  1. Het behandelen van geschillen; 
  1. Het doen uitoefenen van verplichte accountantscontrole; 
  1. De uitvoering of toepassing van een relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder die met betrekking tot werkgeverschap, finance en control.

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen: toestemming, overeenkomst, de wet, publiekrechtelijke taak, vitaal belang van de betrokkene of gerechtvaardigd belang.

Meer informatie over privacy in het onderwijs en de AVG vindt u op www.kennisnet.nl.

Het social media protocol voor leerlingen is hier te vinden.

Op Marianum is een privacy coördinator aangesteld: mevrouw M. Rave (tijdelijk). Zij is te bereiken via m.rave@marianum.nl. De privacy coördinator is het eerste aanspreekpunt bij vragen over privacy. Bij Stichting Carmelcollege een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die te bereiken is via fg@lumengroup.nl.