Marianum ‘Over de Grens’

Bij Marianum organiseren we ieder schooljaar leuke, leerzame en internationale dagen.

  • Uitwisselingen, bijvoorbeeld naar Polen, Ierland of Spanje
  • Studiereizen naar bijvoorbeeld Oostenrijk, Trier, etc.
  • Profielwerkstukreizen naar Barcelona, Rome of Parijs

Deze dagen maken onderdeel uit van de ‘Internationalisering’ waarmee Marianum leerlingen wil voorbereiden op ‘leerlingen als wereldburgers’. De internationalisering is terug te vinden bij Marianum in de verschillende lessen en projecten over andere landen, volken en culturen.

Deelname aan ‘Internationalisering’ is een verplicht onderdeel van het programma van alle leerlingen in het vierde leerjaar havo en vwo. Daarnaast kunnen leerlingen (in overleg met hun ouders) uit andere leerjaren zelf kiezen of ze meedoen aan een buitenlandproject.