Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Aanmelden

Aanmelding eerste leerjaar

De aanmelding voor nieuwe leerlingen gebeurt via de basisschool. Hierover heeft Marianum afspraken gemaakt met de basisscholen. Mocht er tijdens het eerste leerjaar sprake zijn van een verhuizing, dan is het mogelijk met ons contact op te nemen voor een oriënterend gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek kan Marianum overgaan tot aanmelden bij onze school. Mocht het nodig zijn een tweede gesprek te houden – in het belang van uw kind – dan bespreken we dit met elkaar.

Het plaatsen van een leerling in een klas gebeurt op grond van advies van de basisschool en/of de VO-school van herkomst. In welke klas een kind komt, beslist degene die verantwoordelijk is voor het onderwijsteam en is afhankelijk van de mogelijkheden.

Mocht u meer willen weten over het aanmelden in leerjaar 1?
Neemt u dan contact op met ons algemene telefoonnummer 0544 477070. U kunt dan vragen naar de onderwijsteambegeleider van een van onze onderbouwteams Bert Schutten (locatie Lichtenvoorde) of Adriaan Verschuren (locatie Groenlo).

Aanmelding vanaf leerjaar twee 

Mocht u uw kind willen aanmelden voor onze school op Marianum en gaat uw kind naar leerjaar twee of hoger? Dan vragen wij u in eerste instantie telefonisch contact met ons op te nemen met het algemene telefoonnummer 0544 477070 om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. U kunt dan vragen naar een van onze onderwijsteambegeleiders. Belangrijke informatie om te vertellen tijdens dit gesprek is om welk leerjaar het gaat, om welke locatie het gaat en welk onderwijsniveau uw kind volgt.

Naar aanleiding van het oriënterende gesprek kan Marianum overgaan tot aanmelden van uw kind bij onze school of we besluiten een tweede gesprek te plannen. Hierbij kunnen andere gesprekspartners aansluiten in het voordeel van eventueel maatwerk voor uw kind.

Onze teambegeleiders

Locatie Groenlo en Lichtenvoorde onderbouw – Adriaan Verschuren
Locatie Groenlo bovenbouw
– Arjan Paf
Locatie Lichtenvoorde bovenbouw – Michel Kamphuis