Peersupport Marianum

Ieder jaar geeft Marianum bijlessen aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Deze bijlessen worden gegeven door leerlingen van Marianum uit leerjaar 3 of hoger en zijn te volgen voor alle lessen in zowel Lichtenvoorde als Groenlo.

Bijles volgen
Een bijles bestaat uit maximaal drie leerlingen uit hetzelfde leerjaar en hetzelfde niveau. Als een leerling bijles volgt, koopt hij/zij gelijk tien lessen en is er een vast moment in de week waarop de bijles plaatsvindt.

Lukt het niet om een les te volgen? Dan wordt deze wel afgetekend. Is de reden van afwezigheid voor de les gegrond, dan krijgt de leerling het geld van de gemiste bijles terug.

De bijlessen vinden plaats tijdens een tussenuur of aan het begin en/of einde van de dag. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokken leerlingen.

Opgeven
Geïnteresseerd om bijles te volgen? Geef je dan hier op.