Nieuws

Nieuws van de MR

In dit bericht het laatste nieuws van de MR: benoemingsadviescommissie locatiedirecteuren en vacatures.

Lees meer

Nieuwe leden MR

De MR heeft twee nieuwe leden voor de Leerlinggeleding.

Lees meer

Nieuws Medezeggenschapsraad Marianum

De MR is op zoek naar jou, want wij zoeken nog twee nieuwe leden voor de leerlinggeleding. Lees snel verder.

Lees meer

Laatste nieuws MR

De MR heeft vanaf januari dit jaar een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden.

Lees meer

MR zoekt nieuwe leden! Iets voor jou?

Heb jij altijd al interesse gehad in de totstandkoming van het beleid op onze school? En wil jij in een vroeg stadium meedenken en meepraten over ingediende beleidsvoorstellen van de schoolleiding en informatievoorziening? En uiteindelijk onderdeel zijn van de besluitvorming op school? Ja? Dan is dit jouw kans! Drie vacaturesDe Medezeggenschapsraad van Marianum is namelijk […]

Lees meer

Nieuws van de MR

In dit bericht vindt u het overzicht van de leden van de Medenzeggenschapsraad van Marianum op dit moment. Er zijn twee nieuwe leden bijgekomen: mevrouw A. Harmsen (oudergeleding) en de heer J. Krabbenborg (leerlinggeleding). In dit overzicht vindt u een overzicht van alle MR-(Overleg)vergaderingen voor het komende schooljaar. Deze zijn ook altijd terug te vinden in onze […]

Lees meer

Nieuws van de MR

In dit bericht vindt u het overzicht van de leden van de Medenzeggenschapsraad van Marianum op dit moment. Zoals u kunt zien, treden er leden af en zijn ze ook herkiesbaar. Hebt u interesse om deel te nemen aan de MR? Stuurt u dan een e-mail naar m.toebes@marianuml.nl.  

Lees meer

Nieuws van de MR

In dit bericht lees je terug wie er op dit moment in de Medezeggenschapsraad van Marianum zitting heeft. Voor meer informatie over de MR, kun je contact opnemen met Marga Toebes, voorzitter van de MR Marianum, via m.toebes@marianum.nl of telefoonnummer 0544 – 477070. Hier vind je het ledenoverzicht 2019-2020 van MR Marianum.  

Lees meer

MR zoekt nieuwe leden, vergaderrooster en overzicht leden

Op dit moment is de MR op zoek naar een aantal nieuwe enthousiaste kandidaten om zitting te nemen in de MR. Het gaat dan om een ouder/verzorger, leerling en een (onderwijzend) personeelslid. Voel jij je aangesproken en heb je zin om een tijdje mee te denken over verschillende onderwerpen die met ons onderwijs te maken […]

Lees meer

Nieuws van de MR

In dit bericht leest u wie er op dit moment in de Medezeggenschapsraad van Marianum zitting hebben en welke kandidaten verkiesbaar zijn of aftreden. Heeft u belangstelling om zitting te nemen? Dan kunt u contact opnemen Marga Toebes, voorzitter van de MR Marianum, via m.toebes@marianum.nl of telefoonnummer 0544 – 477070 en daar uw kandidaatstellingsformulier opvragen. De […]

Lees meer