Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Laatste nieuws MR

Per 1 augustus 2022 ontstaan er vijf nieuwe vacatures in de MR van Marianum: een in de geleding ouders, twee in de geleding personeel en twee in de geleding leerlingen. Mocht je dit bericht nu lezen en denken: ja, dat wil ik! Neem dan contact op met Marga Toebes (leerlingenadministratie Lichtenvoorde) en vraag het kandidaatstellingsformulier op via email m.toebes@marianum.nl of bel met: 0544 – 477070.

Nieuwe secretaris MR
Vanaf het nieuwe schooljaar legt Marga Toebes na 20 jaar haar functie als secretaris neer en draagt het stokje over aan Muriel van Brenk.

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?
De Medezeggenschapsraad van Marianum bestaat uit een groep betrokken ouders, personeelsleden en leerling(en). Als MR-lid heb je te maken met verschillende soorten recht: informatierecht, adviesrecht, initiatiefrecht en instemmingsrecht. Wat dat precies inhoudt, vind je hier. Meer specifieke informatie voor als ouders en leerlingen willen deelnemen aan de MR, is in onderstaande brochures te vinden:

​​​​​​​Wil je weten wanneer de MR vergadert en wie er in de MR zitten?
Kijk dan in de jaaragenda van onze website. Deze wordt in de komende weken aangevuld. Een overzicht van de MR-leden is in onderstand bestand terug te vinden:  

Laatste nieuws MR