Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuws van de MR

In de MR-vergadering van dinsdag 29 maart jl. werd door de leden van de Medezeggenschapsraad een unaniem positief advies uitgebracht aan de procedure voor werving locatiedirecteuren. Daarnaast werd het Rooster van Aftreden 2021-2022 vastgesteld waarin te zien is welke leden aftreden, uittreden en herkiesbaar zijn.

Benoemings Advies Commissie (BAC) locatiedirecteuren
Vanuit de MR treedt een aantal leden toe in de BAC bij de werving van een locatiedirecteur voor locatie Groenlo en locatie Lichtenvoorde. Voor locatie Groenlo zijn dit Mandy Stokkers (MR-OOP-geleding) en Pamela Feikema (MR-Oudergeleding) en voor Lichtenvoorde Wim Koolenbrander (MR-OP-geleding) en Erni Oostendorp (MR-Oudergeleding).

Vacatures in de MR – interesse? Neem dan contact op!
Per 1 augustus ontstaan er vier nieuwe vacatures in de MR van Marianum: twee in de geleding ouders/leerlingen en twee in de geleding personeel. Mocht je dit bericht nu lezen en denken: ja, dat wil ik! Neem dan contact op met Marga Toebes (leerlingenadministratie Lichtenvoorde) en vraag het kandidaatstellingsformulier op via email m.toebes@marianum.nl of bel met: 0544 – 477070.

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?
De Medezeggenschapsraad van Marianum bestaat uit een groep betrokken ouders, personeelsleden en leerling(en). Als MR-lid heb je te maken met verschillende soorten recht: informatierecht, adviesrecht, initiatiefrecht en instemmingsrecht. Wat dat precies inhoudt, vind je hier. Meer specifieke informatie voor als ouders en leerlingen willen deelnemen aan de MR, is in onderstaande brochures te vinden:

De kandidaatstellingsperiode is tot en met 15 juni 2022.

Nieuws van de MR