Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuwe leden MR

De Medezeggenschapsraad heeft een aantal keren in deze nieuwsbrief een oproep gedaan voor nieuwe leden, omdat voor een aantal ouders, leerlingen en ook collega’s de zittingstijd in de MR erop zat. Tess, Erni, Wander, Bartosz en Ramon: hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen jaren! Inmiddels hebben zich nieuwe geïnteresseerden aangemeld (WELKOM!) en zijn we bijna compleet voor het nieuwe schooljaar! Er is nog één vacature.

Een overzicht van alle MR-leden en het vergaderschema is hieronder terug te vinden:

Tot het nieuwe schooljaar!

Nieuwe leden MR