Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuws van de MR

In dit bericht staan de ledenlijst en het overzicht van de MR-(Overleg)vergaderingen .

In dit bericht vindt u het overzicht van de leden van de Medenzeggenschapsraad van Marianum op dit moment. Er zijn twee nieuwe leden bijgekomen: mevrouw A. Harmsen (oudergeleding) en de heer J. Krabbenborg (leerlinggeleding).

In dit overzicht vindt u een overzicht van alle MR-(Overleg)vergaderingen voor het komende schooljaar. Deze zijn ook altijd terug te vinden in onze jaaragenda.

Wilt u meer weten over de MR? Stuurt u dan een e-mail naar m.toebes@marianuml.nl.

Nieuws van de MR