Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Laatste nieuws MR

In de afgelopen maanden hebben zich wat wijzigingen voorgedaan in het Dagelijks Bestuur en Personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad van Marianum.

Nieuwe voorzitter MR
Zo wordt de functie MR-voorzitter vanaf nu voor dit schooljaar ingevuld door Yvette Wessels (P)MR-lid, docent Engels, locatie Groenlo). Zij is in de MR-vergadering van januari 2021 unaniem gekozen door de MR-leden. Hasan Kumas, die tot nu toe voorzitter was van de MR, heeft een nieuwe functie als teamleider bovenbouw vmbo aanvaard. Wij willen hem bedanken voor zijn jaren als MR-lid en als voorzitter. Wij wensen hem een mooie toekomst toe in zijn nieuwe functie.

Nieuwe MR-leden
Voor de personeelsgeleding zijn Judith Spekschoor (docent bovenbouw vmbo Zorg & Welzijn, locatie Lichtenvoorde) en Mandy Stokkers, (decaan havo-vwo/Studie- en Talentcoach, locatie Groenlo) gekozen. Ze zijn vanaf januari 2021 MR-lid van de personeelsgeleding (P)MR. De MR verwelkomt Judith en Mandy van harte en wensen hen een mooie tijd in de Medezeggenschapsraad toe.

Heeft u belangstelling voor de MR? Dan kunt u contact opnemen met Marga Toebes via e-mail m.toebes@marianum.nl of via het algemene telefoonnummer 0544-477070.

Laatste nieuws MR