Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuws Medezeggenschapsraad Marianum

Leuk nieuws, want de Medenzeggenschapsraad Marianum heeft er twee nieuwe leden bij. Dit zijn voor de personeelsgeleding mevrouw I. Kamphuis en voor de leerlinggeleding is dit de heer J. Hoitink. Welkom!

Een overzicht van alle leden is in dit overzicht te vinden.

Vacatures – word lid van de MR en reageer
En… de MR is nog op zoek naar twee nieuwe leden voor de leerlinggeleding.

Heb je interesse in de totstandkoming van het beleid op onze school? En wil je in een vroeg stadium meedenken en meepraten over ingediende beleidsvoorstellen van de schoolleiding en de informatievoorziening? Kun je al deze vragen met een JA beantwoorden? Stuur dan een reactie naar m.toebes@marianum.nl.

Wat is de MR?
Meer inhoudelijke informatie over de MR en waar je als MR-lid mee te maken hebt vind je hier en hier (speciaal voor leerlingen).

Data MR-vergaderingen
In dit overzicht vind je de data van alle MR-(Overleg)vergaderingen voor dit schooljaar 2021-2022. Deze zijn ook terug te vinden in onze jaaragenda.

Wilt u meer weten over de MR? Stuurt u dan een e-mail naar m.toebes@marianuml.nl.

Nieuws Medezeggenschapsraad Marianum