Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

MR zoekt nieuwe leden! Iets voor jou?

Heb jij altijd al interesse gehad in de totstandkoming van het beleid op onze school? En wil jij in een vroeg stadium meedenken en meepraten over ingediende beleidsvoorstellen van de schoolleiding en informatievoorziening? En uiteindelijk onderdeel zijn van de besluitvorming op school? Ja?

Dan is dit jouw kans!

Drie vacatures
De Medezeggenschapsraad van Marianum is namelijk op zoek naar DRIE leerlingen die zitting willen nemen in de geleding Leerling.

Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad van Marianum bestaat uit een groep betrokken ouders, personeelsleden en leerling(en). Als MR-lid heb je te maken met verschillende soorten recht, namelijk informatierecht, adviesrecht, initiatiefrecht en instemmingsrecht. Wat dat precies inhoudt, vind je hier. En in deze digitale brochure vind je alle informatie die je moet weten als je als leerling in de MR gaat.

Aanmelden
Interesse? Leuk! Vraag dan bij Marga Toebes (leerlingenadministratie Lichtenvoorde) het kandidaatstellingsformulier op via email m.toebes@marianum.nl of bel met: 0544 – 477070.

MR zoekt nieuwe leden! Iets voor jou?