Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuwe leden MR

De Medenzeggenschapsraad (MR) van Marianum heeft er twee nieuwe leden bijgekregen voor de Leerlinggeleding, namelijk Tess Hemmink (havo-4) en Puck Brijan (havo-5). Fijn dat jullie inbreng willen geven aan zaken die in de Medezeggenschapsraad aan de orde zullen komen.

Verder vindt u in dit bericht het overzicht van de leden Medenzeggenschapsraad van Marianum op dit moment.

Als u meer wilt weten over de MR? Stuur dan een e-mail naar m.toebes@marianuml.nl.

Nieuwe leden MR