Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuws

Corona-informatie op website

Op de website van Marianum is een speciale pagina ingericht waar de laatste updates te vinden zijn rondom het coronavirus, de maatregelen die gelden bij ons op school, veel gestelde vragen en algemene informatie over het coronavirus. Als er iets verandert, wordt dat als eerste op deze pagina bekendgemaakt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Lees meer

Nieuws van de MR

In dit bericht vindt u het overzicht van de leden van de Medenzeggenschapsraad van Marianum op dit moment. Er zijn twee nieuwe leden bijgekomen: mevrouw A. Harmsen (oudergeleding) en de heer J. Krabbenborg (leerlinggeleding). In dit overzicht vindt u een overzicht van alle MR-(Overleg)vergaderingen voor het komende schooljaar. Deze zijn ook altijd terug te vinden in onze […]

Lees meer

Het licht gaat uit voor het Marianum Toneel

Het doek is gevallen. Na jaren van tomeloze inzet van enkele collega’s en enkele honderden leerlingen stoppen we met het schooltoneel. Voor alle betrokkenen is het een prachtige tijd geweest, maar onder meer door de al enkele jaren steeds verder teruglopende bezoekersaantallen, lukt het niet meer de motivatie op te brengen om er toch nog een […]

Lees meer

Gezonde relaties en seksualiteit

‘Gezonde relaties en seksualiteit’ is een stimuleringsregeling vanuit de overheid voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Wellicht hebben jullie daar al over gehoord? Onder deze regeling vallen een aantal thema’s zoals seksuele weerbaarheid, veiligheid voor alle leerlingen en seksuele vorming. Het zijn thema’s die spelen onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar en waar […]

Lees meer

Nieuws van de decaan

In dit bericht van de decaan lees je handige tips voor je profielkeuze en studiekeuze.  Opstart profielkeuze Marianum start in oktober de profielkeuze weer op voor leerlingen uit havo 3 en vwo 3. Op dedecaan.net kunnen zij aan de slag met allerlei opdrachten om te kijken welke profielen bij hun passen. Alle leerlingen hebben inmiddels een […]

Lees meer

Wij zoeken jou! – nieuwe activiteiten in De Huiskamer

Zeefdrukken, een schoolkrant opzetten, het ‘pimpen’ van stoelen of de Rubiks Cube oplossen? Voor al deze activiteiten zijn we op zoek naar jou! Wil je weten wat het inhoudt? Lees dan snel verder, want deze activiteiten worden binnenkort allemaal georganiseerd in De Huiskamer in gebouw 3 van Marianum in Lichtenvoorde, in lokaal 413 (voormalig Pluspunt). […]

Lees meer

Burgerschapsdagen – 14,15 en 16 oktober onderbouw Lichtenvoorde

Leerlingen krijgen op 14, 15 en 16 oktober in de onderbouw in Lichtenvoorde een ander lesprogramma dan anders aangeboden. In het kader van het thema ‘burgerschap’, maakt Marianum tijdens de lesmomenten plaats voor een aantal workshops. Jaarlijks bieden we voor alle leerlingen in de onderbouw in Lichtenvoorde en Groenlo de zogenaamde burgerschapsdagen. Tijdens deze dagen […]

Lees meer