Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Het licht gaat uit voor het Marianum Toneel

Marianum Toneel stopt of toch niet? Heb jij ideeën? Werk ze uit en stuur ze naar ons op. In dit bericht lees je hoe.

Het doek is gevallen. Na jaren van tomeloze inzet van enkele collega’s en enkele honderden leerlingen stoppen we met het schooltoneel. Voor alle betrokkenen is het een prachtige tijd geweest, maar onder meer door de al enkele jaren steeds verder teruglopende bezoekersaantallen, lukt het niet meer de motivatie op te brengen om er toch nog een jaar aan vast te knopen. We merken bij onszelf dat de energie die het kost niet meer in verhouding staat tot de energie die het oplevert. En dat is jammer.

Om jaar in, jaar uit te mogen ervaren hoe leerlingen zichzelf kunnen zijn door een rol te spelen, te mogen zien hoe ze groeien en boven zichzelf uitstijgen was niet alleen een genot; het was een voorrecht om te ervaren. Het bepaalde voor enkele leerlingen hun studiekeuze, voor velen leverde het vriendschappen voor het leven op en voor allen was het een onvergetelijke herinnering.

En nu dan? Is het niet onze plicht zulke ervaringen mede mogelijk te maken? Misschien wel. Tijdens de vergadering, die later de opheffingsvergadering bleek te zijn, draaide onze ideeënmachine op volle toeren. Er zijn voldoende andere culturele uitingen te bedenken die misschien weer voor de juiste impulsen kunnen zorgen. We hebben toch besloten de bal bij anderen neer te leggen. Bij collega’s, maar vooral ook bij leerlingen. We nodigen iedereen uit om in het gat te springen dat het toneel achterlaat. We staan er allemaal open voor om mee te denken, te luisteren, te sparren en zelfs om mee te doen.

Dus heb je een idee? Werk het uit, bespreek het, voer het uit. Dat mag met onze hulp (stuur dan een e-mail naar toneel@marianum.nl), maar ook zonder. We komen in ieder geval kijken.

We zijn ervan overtuigd dat culturele expressie in het DNA van onze school zit. Onderdruk het niet.

Weemoedig nemen we afscheid. Hopelijk gaan er ook weer lichten aan.

Lieve toneelgroeten namens Ceciel, Yvonne, Diny, Gerrie, Maarten, Nicol, Willem en Ivar en verder namens oud-leerlingen die zijn blijven terugkomen om te helpen, Anne, Kees, Jesse en vele anderen.