Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Gezonde relaties en seksualiteit

In dit bericht lees je over het GSA-netwerk en welke plek de thema's seksuele weerbaarheid, veiligheid voor alle leerlingen en seksuele vorming hebben bij Marianum.

‘Gezonde relaties en seksualiteit’ is een stimuleringsregeling vanuit de overheid voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Wellicht hebben jullie daar al over gehoord? Onder deze regeling vallen een aantal thema’s zoals seksuele weerbaarheid, veiligheid voor alle leerlingen en seksuele vorming.

Het zijn thema’s die spelen onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar en waar vragen en/of miscommunicatie over zijn. Daarom vinden wij het belangrijk bij Marianum om daar tijdens de les of in de vorm van andere activiteiten het komende schooljaar meer aandacht aan te besteden.

Het belang van seksuele vorming
Waarom seksuele vorming binnen het middelbaar onderwijs belangrijk is, heeft verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan dat er controle is op de juiste informatie die de jongeren krijgen (want informatie ‘in de wandelgangen’ is niet altijd juist), er is gezondheidswinst (kennis is macht), goed voorgelichte jongeren beginnen later aan seks en als jongeren seksueel actief worden en kennis van zaken hebben, letten ze beter op (elkaars) grenzen.

Wat vinden jongeren zelf? 
Wij kunnen het natuurlijk een belangrijk thema vinden om te bespreken op school, maar wat vinden jongeren zelf? Uit onderzoek blijkt het volgende: “Middelbare scholieren vinden dat seksuele voorlichting over meer moet gaan dan alleen voortplanting. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland onder driehonderd scholieren.” Het Parool 9 oktober 2019.

Wat doet Marianum?  
Tijdens de burgerschapsdagen in oktober vertellen de mentoren uit leerjaar 2 tijdens de mentorles over verliefdheid, wensen en grenzen, en seks en sociale media.  Wat is verliefdheid? Hoe vergroot je je weerbaarheid? Hoe leer ik communiceren over wensen en grenzen? En hoe ga ik respectvol met anderen om?

GSA bij Marianum
Wat ook onder ‘Gezonde relaties en seksualiteit’ valt, is de GSA (‘Gender & Sexuality Alliance’). Vorig schooljaar al richtte Marianum een zogenaamd GSA-netwerk op in Groenlo, waarbij leerlingen uit de bovenbouw een actieve rol hadden en hebben. GSA is een groep van leerlingen (gesteund door een docent) die vinden dat iedereen op hun school de vrijheid moet hebben om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.

Veiligheid, gelijkwaardigheid en acceptatie
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat onder andere leerlingen die vallen onder de benaming LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen), zich minder veilig voelen op school en dat heeft gevolgen voor hun welbevinden. Het GSA wil dit op een positieve manier onder de aandacht brengen, een veilige plek zijn, informatie geven, verwijzen en met name normaliseren van het thema. Het gaat bij de GSA om gelijkwaardigheid en acceptatie. Je hoeft dus ook niet gay te zijn om hier bij te horen.

Activiteiten 
Net als vorig jaar zullen de leerlingen die bij het GSA betrokken zijn, onder begeleiding van een docent van Marianum en gesteund door de schoolleiding, verschillende activiteiten organiseren, zoals de Paarse Vrijdag in december en informatie geven tijdens het Open Huis. Vooralsnog waren de activiteiten veelal in Marianum in Groenlo en het is de bedoeling dat deze uitgebreid worden naar Marianum in Lichtenvoorde.

Gezonde relaties en seksualiteit