Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Het Bariet en Marianum behalen tweede plaats bij Onderwijsprijs Gelderland

De Onderwijsprijs Gelderland is een aanmoedigingsprijs die wordt uitgereikt aan bijzondere en onderscheidende onderwijsprojecten in de provincie Gelderland. Van de vijf genomineerden beoordeelde de jury het samenwerkingsproject van Het Bariet en Marianum als één na beste in de categorie Voortgezet Onderwijs.

Alle genomineerde scholen werden in de gelegenheid gesteld hun project te presenteren. Het Bariet en Marianum lieten in een mooie korte film zien hoe de leerlingen van speciaal en regulier onderwijs onderling samenwerken. Na afloop hiervan gaven zowel leerlingen van Het Bariet als Marianum een korte toelichting over hoe zij de samenwerking ervaren. Zo gaf een leerling van Het Bariet aan dat ze het geweldig vindt dat ze lessen aardrijkskunde en geschiedenis volgt bij Marianum. Vervolgens vertelde een Marianum-leerling dat ze het heel leuk vindt om de Bariet-leerlingen op deze manier beter te leren kennen.

‘Heel gewoon en toch heel bijzonder’, dat was wel de rode draad van het verhaal.

Unieke samenwerking

Sinds 2015 heeft Het Bariet een unieke samenwerking met scholengemeenschap Marianum door de gezamenlijke huisvesting. De gemeenschappelijke ruimtes worden zowel gebruikt door leerlingen van Het Bariet als Marianum. Maar de samenwerking houdt ook in dat leerlingen van Marianum ook door stages ervaring opdoen in het voortgezet speciaal onderwijs. En leerlingen van Het Bariet verzorgen weer reprodiensten voor leerlingen van Marianum. Kortom, een mooi voorbeeld van ‘schools noaberschap’.

De jury die de projecten beoordeelden bestond uit: Kees van Baak (lid provinciale staten en oud-onderwijsinspecteur), Bianca Govers (journalist De Gelderlander) en Arno van Zanten (bestuurder CNV Onderwijs). Het project ‘Schooltuin’ van De Regenboog uit Malden behaalde de eerste plaats en mag de provincie Gelderland vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale van de Nationale Onderwijsprijs in Rotterdam.

IMG_2011

Leerlingen Marianum en Het Bariet nemen oorkonde in ontvangst. Denise Zweers (leerling Het Bariet) en  Fleur Vos (leerling Marianum) krijgen de oorkonde uitgereikt door Michiel Scheffer, gedeputeerde van o.a., Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Het Bariet en Marianum behalen tweede plaats bij Onderwijsprijs Gelderland