Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Projectweken naar Polen voor leerlingen havo 3 en vwo 3

Marianum neemt al jaren deel aan (internationale) uitwisselingsprojecten. Een van de belangrijkste doelen is Europese jongeren kennis met elkaar en hun leefomgeving te laten maken. Ter afsluiting van het vak 3xO bestaat de mogelijkheid om dit jaar in te schrijven voor een internationaal project met het Jedinka gymnasium in Międzyrzecz te Polen.

Leerlingen en docenten van de deelnemende scholen gaan in de 2 weken van 28 mei t/m 2 juni 2018 in Groenlo en van 25 juni t/m 30 juni in Międzyrzecz (Polen) met een project aan het werk. Dat houdt in:

– De opdrachten/activiteiten worden vooraf door jou in overleg met de Poolse leerling voorbereid.

– Je gaat bij elkaar op bezoek, je voert (zelfbedachte) opdrachten uit en maakt indringend kennis met elkaars cultuur, wat leidt tot meer inzicht en wederzijds begrip.

Het streven is om binnen het project, daar waar mogelijk, aansluiting te vinden met het toekomstige profiel. Dat dit lukt kunnen we echter niet garanderen. Het volledige programma moet de komende tijd nog verder vorm krijgen waarbij leerlingen in groepjes van twee Nederlandse en twee Poolse leerlingen zullen samenwerken. We verwachten daarom een zelfstandige houding en voldoende motivatie en inzet.

We zullen een dagprogramma maken voor een bezoek aan Amsterdam. In overleg met de leerlingen is deze plaats te veranderen in bijvoorbeeld Rotterdam. Het bezoeken van bedrijven, HBO’s of Universteiten of gewoon opdrachten binnen de school uitvoeren, behoren tot de mogelijkheden, afhankelijk van wat het groepje leerlingen wil onderzoeken. Kortom: Het gaat erom om samen met de leerlingen van het gastland (onderzoeks)opdrachten uit te voeren en kennis en ervaringen uit te wisselen. De leerlingen logeren zowel de week hier als in Polen bij elkaar in de gezinnen van de ontvangende leerlingen.

De opbrengsten van de onderzoeken en opdrachten zullen worden verzameld op een site, dit gebeurt in het Engels (voertaal van het project). Ook zal door de leerlingen een vlog/blogsite worden bijgehouden. Aan het eind van de week presenteert iedere groep zijn ervaringen aan de ouders/verzorgers.

De uitwisseling Międzyrzecz wordt binnen het Marianum gecoördineerd door Hannie Lensink en Ronald Prins.

6

Interesse?

Wil jij eens wat anders, een internationale ervaring opdoen in Polen en houd je van samenwerken met anderen? Bedenk dan een spannend en uitdagend project voor Nederland en in Polen. Als je nog niet weet welk profiel je kiest mag je ook gewoon aangeven wat je een uitdagend project lijkt in Nederland en in Polen.

Daarnaast ben je bereid om:

– lessen te missen en toetsen in te halen. Je maakt daarover voor de projectweek afspraken met de vakdocenten.

– de projectweek vooraf samen met de Poolse leerlingen, in overleg met ons, voor te bereiden.

– een Poolse leerling in huis op te nemen

De kosten voor deelname zijn nog niet duidelijk maar de verwachting is dat deze maximaal rond de € 400,- zullen liggen. Dit is dan voor beide weken. Voordat je je aanmeldt, natuurlijk eerst overleggen met je ouder(s)/verzorger(s)!

Meld je voor 24 november 2017 per email met de volgende bijlagen aan bij Ronald Prins of Hannie Lensink:

 1.  Kopie ID/kaart/paspoort
 2. Brief in het Engels met:
  1. Roepnaam
  2. Adres
  3. Jouw leukste (vakantie)foto (mag met anderen, maar geef duidelijk aan wie je bent!)
  4. Tekst waarin jij jezelf voorstelt aan het gastgezin
 3. Leg uit waarom je mee wilt doen aan dit project.
 4. Leg uit wat je idee is voor het project in Nederland en Polen
 5. Geef aan wat we van je mogen verwachten tijdens de project week.
 6. Akkoord en handtekening van je ouders voor twee weken met een maximum aan kosten voor beide weken samen van maximaal € 400 (Vermeld duidelijk dat jij en je ouders akkoord gaan met dit bedrag)

Op basis van deze gegevens zullen we een selectie maken van leerlingen die wij geschikt achten om mee te doen in dit project. Je wordt dus afgewezen of aangenomen. Zie het dus als een sollicitatie.

Projectweken naar Polen voor leerlingen havo 3 en vwo 3