Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wiskundebegeleiding op basisschool

Vanaf april dit jaar is Marianum regelmatig te gast bij de basisschool BijEen in Lichtenvoorde. Twee van onze wiskundedocenten, Patrick Reinders en Maarten Müller, bieden daar als gastdocent ondersteuning met rekenen aan leerlingen uit leerjaar 8, die de leerstof tot en met leerjaar 8 al beheersen.

Er zitten ook leerlingen bij uit leerjaar 7. Zij gaan hier het nieuwe schooljaar mee verder. De basisschool is vanaf begin dit jaar achter de schermen bezig geweest om te kijken op welke manier zij ondersteuning konden bieden aan deze leerlingen en hebben in overleg met Marianum gekozen voor deze vorm.

Ondersteuning
Patrick en Maarten leren leerlingen structuur aan te brengen in het maken van de sommen en leren ze welke strategie ze kunnen inzetten om de som op te lossen. Maarten zegt: ‘Dat betekent in andere woorden: niet gelijk het antwoord geven ,zoals leerlingen gewend zijn, maar laten zien hoe de oplossing tot stand komt, hoe de leerlingen de oplossing op verschillende manieren kunnen aanpakken en op welke manier ze dit op een gestructureerde manier kunnen opschrijven. Een hele uitdaging!’

Ervaringen
De ervaringen tot nu toe zijn positief. Zowel bij de basisscholen als bij de wiskundedocenten. Patrick en Maarten brengen ieder op hun eigen manier de nieuwe vaardigheden bij. Maarten zegt: ‘Iedere dinsdagochtend bespreken we samen met de leerlingen de uitwerking van de sommen, die de leerlingen hebben aangeleverd. De lessen verlopen trouwens online via Teams, waar wij de opdracht plaatsen, zodat de leerlingen ermee aan de slag kunnen.’
Patrick vult aan en zegt: ‘Ik let meer op de manier waarop leerlingen de som (wiskundig) opschrijven. En dat is nu juist de uitdaging: hoe doe je dat? Als de leerlingen de som niet goed hebben gedaan, dan is het de bedoeling dat ze dit met elkaar bespreken. En we hopen met onze tips en feedback vooruitgang te zien bij de leerlingen.’
‘En dat gebeurt zeker’, vertelt Annemarie Stortelder, rekenspecialist van BijEEN. ‘De tips worden gelijk door de leerlingen opgepakt. De leerlingen spannen zich meer én op een andere manier in tijdens de lessen. Het is heel leerzaam voor ze, waarbij ze de competenties van het ‘leren-leren’ ontwikkelen.’

Doel project
Maarten en Patrick hebben nu vier lessen gegeven en hun ervaringen zijn positief. Ze vinden het ontzettend leuk om te doen en ervaren de samenwerking als zeer waardevol. Maarten zegt: ‘Voor ons is het belangrijk dat leerlingen plezier beleven bij het maken van de opgaven, dat ze hun creativiteit inzetten en dat ze goed leren samenwerken. We geven nu les aan 11 leerlingen uit leerjaar 7 en 8. Hierbij kijken twee leerkrachten van de basisscholen mee. Op dit moment is het project ingezet voor leerlingen die een goede score hebben voor rekenen en die graag meer willen weten en leren. Voor de toekomst zou het mooi zijn dat alle kinderen mee kunnen doen, ongeacht hun niveau. En dat meerdere basisscholen dit project inzetten.’

Vervolg?
Het wiskundeproject loopt tot en met zomervakantie. Voor die tijd zal Marianum samen met de betrokken basisscholen het project evalueren en hun ervaringen delen. Wie weet komt er een vervolgproject! Wordt vervolgd.

Wiskundebegeleiding op basisschool