Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Examentraining op Marianum – inschrijven voor 3 april 2019

Net als andere jaren biedt Marianum in samenwerking met Lyceo examentrainingen aan voor degene die de examenstof extra goed in de vingers willen krijgen.

Voor leerlingen uit vmbo-gt 4, havo 5 en vwo 6 is dit jaar een spannend jaar, want de examens staan voor de deur! Net als andere jaren biedt Marianum in samenwerking met Lyceo examentrainingen aan voor degene die de examenstof extra goed in de vingers willen krijgen.

De trainingen bestaat uit twee aaneensluitende dagen en vinden plaats op 4/5 mei en op 6/7 mei op onze locatie in Groenlo.

Tijdens de training wordt alle lesstof herhaald en samen met de eindexamenkandidaat kijkt Lyceo naar de onderdelen waar hij/zij moeite mee heeft. Een examenbundel is inbegrepen en wordt na de training meegegeven naar huis. Benieuwd hoe een examentraining van Lyceo eruit ziet? Klik dan hier.

Kosten
Eén tweedaagse examentraining voor havo/vwo kost € 173,00 en duurt twee dagen van 9.00-17.00 uur.
Eén tweedaagse examentraining voor vmbo-tl kost € 147,00 en duurt twee dagen van 9.00-15.30 uur.

Inschrijven
Inschrijven voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/marianum voor woensdag 3 april 2019. Let op: er geldt een minimum van vijf inschrijvingen per examentraining. Bij minder dan vijf inschrijvingen vindt de training op een locatie van Lyceo plaats en niet op Marianum. Mocht er bij het inschrijven een examenvak niet bij staan, neem dan contact op met d.nederpelt@marianum.nl en dan kijken we in overleg met Lyceo of we het vak alsnog kunnen toevoegen. Hiervoor geldt dan ook een minimale inschrijving van vijf personen.

Inschrijven voor meerdere trainingen
Het is mogelijk om twee examentrainingen te volgen. De tweede training wordt dan – indien het rooster dit toelaat – op de twee andere dagen gegeven. De kosten van een tweede training zijn hetzelfde als de kosten voor de eerste training.

Succes!

Examentraining op Marianum – inschrijven voor 3 april 2019