Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Opgeven Delf-examen – tot en met 12 maart 2019

Derdejaars leerlingen havo, vwo of gymnasium kunnen aan het einde van leerjaar 3 een internationaal, wereldwijd erkend diploma voor Frans halen. In dit bericht lees je hoe.

Derdejaars leerlingen havo, vwo of gymnasium kunnen aan het einde van leerjaar 3 een internationaal, wereldwijd erkend diploma voor Frans halen: een DELF-diploma (meer informatie: folder DELF). Dit examen toetst Frans op de vaardigheden  lezen, luisteren, schrijven en spreken. Het afgelopen jaar hebben in totaal 45 leerlingen het examen gehaald.

Plus-document
Het diploma vormt een onderdeel van het plus-document dat leerlingen bij het eindexamendiploma ontvangen. In een plus-document staan de extra activiteiten en prestaties die leerlingen buiten de vakken om hebben gedaan en behaald.

Voorwaarden deelname Delf-examen
Leerlingen die ervoor kiezen om Frans met een Delf-diploma af te sluiten, bereiden zich in de laatste periode voor op het Delf-examen. Zij hoeven dan niet aan de stof voor de laatste toets te werken en deze ook niet meer te maken. Leerlingen die doorgaan met Frans, kunnen ook meedoen met dit examen of ze kunnen in een hoger leerjaar een Delf-examen afleggen op een hoger niveau.

Locatie examen
Het Delf-examen vindt grotendeels plaats op school. Het onderdeel spreekvaardigheid wordt afgenomen door examinatoren buiten school. Deze examenlocatie kan in Nijmegen, Enschede of Zwolle zijn of dichterbij zoals in Doetinchem of Winterswijk. Dat hangt af van de hoeveelheid deelnemers in een bepaalde regio.

Belangrijke data 
De onderdelen lezen, schrijven en luisteren zijn onder schooltijd, op school op woensdag 5 juni. Het mondeling examen is op zaterdag 15 juni. Leerlingen dienen zich alleen op te geven als ze deze zaterdag ook kunnen!

Kosten 
De eigen bijdrage in de examenkosten bedraagt €85. School verzorgt het extra oefenmateriaal en de begeleiding door de docent vindt grotendeels plaats in de les. Wanneer het nodig is, is mevrouw Koekoek, docent Frans, bereid om buiten de lessen om te helpen met de voorbereidingen.

Opgeven
Leerlingen die deze kans willen pakken en het leuk vinden om deel te nemen aan het Delf-examen, kunnen zich opgeven via deze link voor 12 maart 2019. 

Opgeven Delf-examen – tot en met 12 maart 2019