Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Loopbaanevent Marianum een succes!

De eerste editie van het Loopbaanevent dat Marianum organiseerde op woensdag 13 december jl. van 14.00 uur – 17.00 uur in Erve Kots in Lievelde zit erop. En met succes, want de opkomst was groot. Het event was bedoeld voor alle leerlingen van vmbo leerjaar 2, 3 en 4 en voor havo/vwo leerjaar 3, 4, 5 en 6. Het doel om leerlingen te helpen met het maken van een vervolgstap in hun (school)loopbaan is zeker geslaagd.

Opening wethouder van Onderwijs
Wethouder van Onderwijs, de heer Hoijtink, opende het Loopbaanevent. Hij vertelde over het belang van dit event en was enthousiast over deze voorbereidingsvorm op de loopbaan en de toekomst van de leerlingen. De heer Hoijtink ziet in de gemeente Oost Gelre veel kansen en mogelijkheden voor werk.

Aanwezige bedrijven en scholen
Gedurende de middag konden leerlingen van Marianum kennis maken met bedrijven en vervolgscholen. Dit waren onder andere Bonsenreuling, Seesing Personeel, COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), de Universiteit Twente, Saxion en AOC-Oost. Ook Defensie en de Politie ontbraken niet.

In gesprek
Leerlingen gingen in gesprek met de verschillende bedrijven om erachter te komen hoe de werkvelden in de Achterhoek eruitzien na een vervolgopleiding. Ook konden ze meer te weten komen over de overgang van het voorgezet onderwijs naar een mbo- hbo- of wo-opleiding.

Overig
Er waren tot slot presentaties van bedrijven en opleidingen, gesprekken met loopbaancoaches en bedrijven, scholen en oud-leerlingen konden met elkaar in contact komen.

Kortom, het was een event waar Marianum met trots op terugkijkt. Het krijgt zeker een vervolg.

Alle mensen die betrokken waren bij de organisatie; bedankt voor jullie inzet!

Loopbaanevent 13 december Marianum

Loopbaanevent Marianum 13 december 2017Loopbaanevent Marianum 13 december 2017 - 1

Loopbaanevent Marianum een succes!